Kaebus nr 897
Pressinõukogu otsus 25.04.2019 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Venekeelne Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas SA Narva Haigla kaebust venekeelses Delfis 7. detsembril 2018 ilmunud artikli „Ühendatud ühe lüliga ja seotud ühe eesmärgiga – Narva arstide usaldusisik olukorrast kohalikus haiglas“ ja otsustas, et Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava.

Intervjuus annab Narva Haigla kirurg ja arstide usaldusisik ülevaate haigla juhtkonna ja töötajate suhetest.

SA Narva Haigla kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab valeväiteid (isiku valimine usaldusisikuks 20 töötaja poolt ei anna talle õigust esindada kogu kollektiivi arvamust; väide, et haigla on kontrollimatu; väide, et haigla nõukogu ei teosta järelevalvet juhatuse tegevuse üle). Kaebaja ei ole ka rahul, et SA Narva Haigla esindajale sõna ei antud. Kaebaja ei ole rahul ka intervjuu juures avaldatud pildiga, sest see eksitab lugejaid ja jätab mulje, nagu korraldaksid haigla töötajad administratsiooni vastu suunatud protestiaktsiooni.

Venekeelne Delfi vastas Pressinõukogule, et intervjuus ei ole öeldud, et tegemist on haigla kollektiivi arvamusega. Delfi selgitas, et SA Narva Haigla puhul ilmneb, et nõukogu liikmed ja juhatuse liikmed teostavad enda üle kontrolli ise, kuna kõik kuuluvad Narva volikogus samasse fraktsiooni. Delfi lisas, et tegemist ei olnud konfliktiga, vaid arutleva intervjuuga. Lisaks anti oli intervjuu jätkuks haigla temaatika arutelule meedias. Delfi leiab, et pildiallkiri ja pilt ise ei viita, nagu protestiks haigla töötajad administratsiooni vastu.

Pressinõukogu otsustas, et venekeelne Delfi ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul käsitleb intervjuu haigla tegevust intervjueeritava vaatevinklist laiemalt ja haigla kohta ei esitata tõsiseid süüdistusi, mistõttu ei olnud vaja haigla esindajale sõna anda.

Pressinõukogu hinnangul ei ole foto lugejaid eksitav, vaid viitab sellele, et Narva haigla töötajad on varemgi protesteerinud. Lisaks on foto juures märge, et tegemist on arhiivist võetud pildiga.

Pressinõukogu