Kaebus nr 90
Pressinõukogu otsus 21.04.2005 | TAUNIV.
Eesti Päevaleht rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Pavel Gammeri kaebust Eesti Päevalehes 19. novembril 2004 ilmunud artikli „Andmeid võltsinud ärimees jäi kohtus kodakondsuseta” peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Pavel Gammer märgib oma kaebuses, et artiklis on läbisegi esitatud ajakirjaniku arvamused ning kontrollimata ja tõendamata faktid. Samuti ei ole kaebaja saanud võimalust ei oma seisukohtade avaldamiseks ega vastulauseks.

Eesti Päevaleht vastas Pressinõukogule, et tugines artiklis keskkriminaalpolitsei allikatele, mida ta detailsemalt ei saa avaldada. Leht märgib, et ei näe põhjust kahelda pädevate organite infos.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht on rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.5. mille järgi peab toimetus eelkõige kriitilise materjali korral informatsiooni tõesust ja allikate usaldusväärsust kontrollima.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht rikkus ka ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4. 2, mille järgi peab ajakirjanik konflikti sisaldava materjali puhul ära kuulama kõik osapooled. Eesti Päevaleht ei üritanud aga kaebajaga enne artikli ilmumist ühendust võtta. Peale artikli avaldamist oleks Eesti Päevaleht pidanud võimaldama kaebajale vastulause avaldamise, mida ei tehtud. Sellega on leht rikkunud ka koodeksi punkti 5.2.

Pressinõukogu leiab, et artikkel on kaebaja suhtes faktiliselt ebatäpne ning avalikkust eksitav.

Pressinõukogu