Kaebus nr 912
Pressinõukogu otsus 13.06.2019 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas AS ATKO Bussiliinid kaebust Delfis 18. veebruaril 2019 ilmunud artikli „Narva linn trahvib Atkot narvalasi asendusbussita jätmise eest“ peale ja otsustas, et Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Narva linnavalitsus trahvib Narva linnaliinidel bussiveoteenuseid osutavat ATKO Bussiliine graafiku eiramise eest.

AS ATKO Bussiliinid kaebas Pressinõukogule, et artiklis on ebaõige ja kontrollimata info. Kaebaja kinnitusel ükski buss artiklis kirjeldatud päeval katki ei läinud ning teise kirjeldatud juhtumi puhul ei sõitnud buss nr 8 kraavi, vaid buss nr 38 libises libeda tee tõttu kraavi. Kaebaja märkis, et ühegi ATKO töötaja käest Delfi kommentaari ei küsinud. Kaebaja ei ole ka rahul, et Delfi ei avaldanud hiljem ATKO infot.

Delfi vastas Pressinõukogule, et katkise bussiga seotud kirjeldus on õige, sest seda kirjeldab üks allikas oma Facebooki postituses. Delfi lisas, et ei ole oluline, milline buss katki läks, sest ATKO on kohustatud tagama bussiliikluse kõikidel tema teenindatavatel liinidel. Delfi märkis, et 17. veebruar oli pühapäev ja Delfi ei saanud dispetšerilt kommentaari.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit, sest ATKO bussidega juhtunut kinnitasid allikad ja ka ATKO ise märkis kaebuses, et libeduse tõttu olid rivist väljas kolm bussi. Lisaks on Delfi uudisest näha, et ajakirjanik üritas ATKO kommentaari saada.

Pressinõukogu