Kaebus nr 916
Pressinõukogu otsus 13.06.2019 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Lääne Elu ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Kristina Kuke kaebust Lääne Elus 23. aprillil 2019 ilmunud artikli „Kristina Kukk: mis tunne oli öösel Läänemaal uinuda ja ärgata ühtäkki Pärnumaal?“ peale ja otsustas, et Lääne Elu ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikli puhul on tegemist Lääneranna valla elaniku Kristina Kuke arvamusega haldusreformi tagajärgedest.

Kristina Kukk kaebas Pressinõukogule, et Lääne Elu refereeris tema arvamuslugu, mis ilmus Postimehes ja mille ta kirjutas kui Lääneranna valla elanik. Lääne Elu artiklis on teda nimetatud aga valla pressiesindajaks. Kaebaja märkis, et tegemist ei olnud valla arvamusega ja ta palus Lääne Elul refereeringut parandada, kuid toimetus keeldus. Kristina Kukk lisas, et Lääne Elus ilmunud refereering on eksitav ja jätab mulje, et tegemist on valla seisukohaga, kuigi tegelikult oli see tema kui elaniku arvamus. Samuti ei ole kaebaja rahul, et Lääne Elu ei kooskõlastanud temaga muudetud kujul loo avaldamist. Lisaks ei ole kaebaja rahul, et Lääne Elu on eksinud ka tema ametinimetusega.

Lääne Elu vastas Pressinõukogule, et Kristina Kukk töötab vallavalitsuses ja tema ülesanne on vahendada vallavalitsuse seisukohti. Leht märkis, et kaebajal on Lääneranna elanikuna õigus oma arvamusele, kuid toimetus leidis, et lugejate suhtes on ausam, kui märkida ära Kristina Kuke ametikoht. Leht lisas, et Kristina Kuke seisukoht kattub Lääneranna vallajuhtide arvamusega. Lääne Elu selgitas, et ei ole muutnud autori poolt loodud ajakirjanduslikku materjali sisu. Leht lisas, et nimetab lihtsuse ja selguse huvides ametiasutuste töötajaid, kelle tööülesanne on ajakirjandusega suhtlemine, pressiesindajaiks ning kaebaja ei ole toimetusele varem teatanud, et see tiitel oleks eksitav.

Pressinõukogu otsustas, et Lääne Elu ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on lugejate suhtes aus teavitada neid autori ametikohast, kui kirjutatu seostub autori tööga. Pressinõukogu ei pea eksitavaks kaebaja nimetamist pressiesindajaks.

Pressinõukogu