Kaebus nr 92
Pressinõukogu otsus 21.04.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Päevaleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Lembit Ülperi kaebust Eesti Päevalehes 10. märtsil 2005 ilmunud artikli „Wõro nõukogu esimeest süüdistatakse 15 miljoni riisumises” peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Lembit Ülper kaebas Pressinõukogule, et artikkel, kus teda süüdistatakse 15 miljoni riisumises, sisaldab valeväiteid. Kaebaja ei ole rahul, et talle ei antud võimalust oma seisukoha väljendamiseks.

Eesti Päevaleht selgitas Pressinõukogule, et ajakirjanik pöördus korduvalt Lembit Ülperi poole kommentaari saamiseks, kuid tulemusteta. Lembit Ülper vältis kontakti ajakirjanikuga igati. Seetõttu kasutas ajakirjanik artiklis nappi vastust, mille Lembit Ülper oli varem lehele andnud. Leht märkis, et ajakirjanik võttis süüdistuste täpsustamiseks ühendust ka Võru prokuratuuriga.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest kaebajaga üritati ühendust saada ja kommentaari saamata kasutati varasemat seisukohta, lõpetuseks avaldati ka kaebaja vastulause.

Pressinõukogu