Kaebus nr 920
Pressinõukogu otsus 29.08.2019 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Kuuuurija ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas ASi Selver kaebust Kanal2 saates „Kuuuurija“ 6. mail 2019 eetris olnud saatelõigu peale ja otsustas, et saade ei rikkunud head ajakirjandustava.

Saade räägib Selveri töötajast, kelle tegevust tajub osa külastajaid pealetükkivana ning abi pakkumisena viisil, mida kliendid ei soovi. Väidetavalt on kliendid esitanud ka sellekohaseid kaebusi Selverile, kes seda eitab.

AS Selver kaebas Pressinõukogule, et saatelõigus kõneldud töötaja kohta ei ole Selverile viie aasta jooksul esitatud ühtegi kaebust, mida on kinnitanud ka sisejuurdlus. Selver märkis, et ükski saates kajastatud episood ei ole sellisel kujul tõestust leidnud nagu saates näidati.

Kuuuurija vastas Pressinõukogule, et võttis töötajaga ebameeldivana tajutud olukorda sattunud inimestega ühendust ja need inimesed kinnitasid, et on Selveri poole pöördunud ja saanud sealt tõrjuva hoiaku osaliseks.

Pressinõukogu otsustas, et Kuuuurija ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul sai Selver võimaluse esitatud etteheiteid põhjalikult kommenteerida, võimaluse soovi korral dokumentaalsete materjalidega (videoülesvõtted jms) klientide väidetut ümber lükata, kuid esitas vaid formaalse kirjaliku vastuse.

Pressinõukogu