Kaebus nr 923
Pressinõukogu otsus 19.09.2019 | TAUNIV.
Õhtuleht rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Eeva Helme kaebust 3. juunil 2019 Õhtulehes ilmunud artikli „Rahandusminister valetab? Martin Helme räägib ehitusloast, vald lükkab selle ümber“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et rahandusminister Martin Helme suvemajal puudub valla väitel ja ehitisregistri andmetel ehitusluba, kuigi minister ise väidab vastupidist.

Eeva Helme kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab valet, sest majal on ehitusluba ja pooleli olevas majas on lubatud ehitamise ajal ka viibida. Kaebaja ei ole rahul Õhtulehes avaldatud parandustega ja pisikeses kirjas oleva vabandusega. Samuti ei ole kaebaja rahul, et Õhtuleht kogus maja kohta infot drooni lennutades.

Õhtuleht vastas Pressinõukogule, et ehitisregistrist ei olnud võimalik ehitusluba kinnistu andmetega leida ka korduvate täpsustavate päringutega. Seda üritasid nii Õhtuleht kui valla ehitusspetsialist. Kui selgus, et ehitusluba on siiski olemas, parandas leht eksimuse juba samal päeval veebis ja järgmise päeva paberlehes. Õhtulehe lisas, et Martin Helme tunnistas ühes hilisemas intervjuus, et enne loo ilmumist mõtles ta ehitusloa ajakirjanikule saata, kuid loobus sellest, sest parem olevat, kui ajakirjanik end „avalikult lolliks teeb“. Õhtulehe väitel ei ole ükski ametkond ebaseadusliku jälitustegevuse küsimuses küsimuste või etteheidetega nende poole pöördunud.

Pressinõukogu otsustas, et Õhtuleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul tegi ajakirjanik kõik endast oleneva, et Martin Helme sõnu ehitusloa olemasolust sõltumatust allikast kontrollida, kuid ehitisregistris oleva vea tõttu see ei õnnestunud. See aga ei muuda olematuks asjaolu, et majal oli ehitusluba olemas, mistõttu sisaldas artikkel ebatäpset infot.

Pressinõukogu