Kaebus nr 933
Pressinõukogu otsus 19.09.2019 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Barbi Pilvre kaebust Postimehes 15. augustil 2019 ilmunud artikli „Barbi Pilvre sõjas korteriühistuga: endine riigikogu liige proovis rendile anda parkimiskohta, mida tal pole“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel koos videoga räägib sellest, et endine Riigikogu liige Barbi Pilvre annab Tallinnas kasutada kortermaja kaasomandis oleva parkimiskoha, milleks tal aga korteriühistu väitel õigust ei ole.

Barbi Pilvre kaebas Pressinõukogule, et loos on fakt parkimiskoha kohta valesti esitatud. Ta lisas, et mingit sõda ei ole, sest pole parkimiskoha küsimuses kellegagi ühistust suhelnud. Barbi Pilvre leiab, et tegu on eraelu puutumatuse teemaga ja riivatud on tema privaatsust, sest on näha tema auto ja maja. Kaebaja lisas, et ta ei ole avaliku elu tegelane. Samuti ei ole kaebaja rahul info hankimise viisiga (salaja põõsast kaugobjektiiviga filmimine).

Postimees vastas Pressinõukogule, et Barbi Pilvre kuulutas parkimiskoha kohta sotsiaalmeedias avalikult. Kuna kinnistusraamatust selgus, et parkimiskohti eraldi kinnistutena sel aadressil pole, otsustas toimetus läbi viia ajakirjandusliku eksperimendi. Toimetus leidis, et kahte Riigikogu koosseisu kuulunud endine Tallinna volikogu ja Pirita linnaosakogu liige on avaliku elu tegelane. Leht lisas, et kaebaja väitel ei ole tegemist tema elukohaga, samuti on videos auto number hägustatud.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on Barbi Pilvre avaliku elu tegelane ja seega kõrgendatud huvi tema tegemiste vastu on põhjendatud. Ka ei riiva artikkel kaebaja privaatsust.

Pressinõukogu hinnangul tuleb artiklist välja, et kaebaja annab rendile tõkkepuu taguse parkla kasutusõiguse, mitte konkreetset parkimiskohta.

Pressinõukogu