Kaebus nr 937
Pressinõukogu otsus 23.01.2020 | TAUNIV.
Rahvusringhääling rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Aleksei Mägi kaebust 5. septembril 2019 ETV+ eetris olnud saate „Rahva jaoks oluline“ ja Eesti Rahvusringhäälingus (ERR) 7. septembril ilmunud artikli „Rahva jaoks oluline: kas Narva linn ja selle ametnikud soovisid Euroopa kultuuripealinna aunimetust?“ peale ja otsustas, et Rahvusringhääling rikkus head ajakirjandustava.

ETV+ eetris 5. septembril olnud saade „Rahva jaoks oluline“ ja ERRi veebis olnud artikkel räägivad sellest, miks ei saanud Narvast kultuuripealinna.

Aleksei Mägi kaebas Pressinõukogule, et tema fotot näidati saates koos süüdistusega seaduserikkumises. Kaebaja märkis, et taotles ERRilt vabandust ja parandust, kuid ERR seda ei teinud. Kaebaja märkis, et saates ei esitatud tõendeid seaduserikkumise kohta.

ERR vastas Pressinõukogule, et kaebajat ei seostata nimepidi mitte ühegi konkreetse teoga. ERR lisas, et Narva kultuuripealinna staatusest ilmajäämisest rääkides näidati ekraanil ilma nimedeta fotokollaaži seitsemest Narva volikogu liikmest, kes olid uurimise all seoses korruptsioonivastase seaduse rikkumisega. ERR tunnistas, et algses versioonis oli saatelõigu autor esitatud süüdistusi ja lahendeid kirjeldades ebatäpne ning ebatäpsete väljendite osas avaldati täpsustus 20. septembril. ERR rõhutas, et loos ei nimetata kordagi kaebaja nime.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Rahvusringhääling rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjanik vastutab oma sõnade ja loomingu eest ning ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul ei nimetatud saates küll kaebajat nimeliselt, kuid seaduserikkumise süüdistuse juures näidati teiste seas ka tema fotot. Pressinõukogu hinnangul eksis ERR kaebaja kohta käiva süüdistuse sõnastusega. Lisaks on saade algsel kujul tänaseni ERRi veebis kättesaadav.

Pressinõukogu