Kaebus nr 94
Pressinõukogu otsus 21.04.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Televisioon ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Marko Kreisi kaebust Eesti Televisiooni saates „Avatud toimik” 18. veebruaril ja 11. märtsil eetris olnud saatelõikude peale ning otsustas, et Eesti Televisioon ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Marko Kreis ei ole rahul, et „Avatud toimikus” nimetati teda vägistajaks, kes peab ebaseaduslikku eralasteaeda. Kaebaja kinnitas, et süüdistust ei ole tema kohta esitatud ning tema põhitegevus on hoopis ehitus. Samuti on saatelõikudes kaebaja hinnangul teisigi laimavaid valefakte.

Eesti Televisioon vastas Pressinõukogule, et mõlemad saatelõigud keskendusid ebaseaduslikule lasteaiapidamisele. Kaebajat saatelõikudes ei näidatud ning samuti ei nimetatud tema nime, mistõttu oli kaebaja tuvastatav vaid saates näidatud maja järgi. Eesti Televisioon märkis, et soovis Marko Kreisilt intervjuud saada, kuid mees keeldus sellest ning ei kasutanud ka pakutud vastulause võimalust.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Televisioon ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi ühegi punkti vastu. Pressinõukogu on seisukohal, et saatelõikudes näidatu oli avalikkusele oluline, sest kajastatud ebaseadusliku tegevuse keskmes olid lapsed.

Pressinõukogu