Kaebus nr 951
Pressinõukogu otsus 19.12.2019 | TAUNIV.
Kroonika rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Helina Savi, Merilin Taimre, Ingrid Kaoküla ja Kerli Seppmanni kaebust Kroonikas 30. septembril 2019 ilmunud artikli „Uus trend! Naised jäävad rasedaks, sest Paljas Porgand vassib andmetega?“ peale ning otsustas, et Kroonika rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib viljakusmonitorist, mida oma blogis soovitab naistele Merilin Taimre. Artiklis saab viljakusmonitori teemal sõna ka naistearst.

Helina Savi, Merilin Taimre, Ingrid Kaoküla ja Kerli Seppmann kaebasid Pressinõukogule, et artikkel sisaldab valefakte. Kaebajad leiavad, et artikkel on neid solvav ja alavääristav ning mainet kahjustav. Kaebajad märgivad, et artiklis süüdistatakse Merilin Taimret valetamises oma jälgijatele. Kuna artikli pildil on kirjas „lapseootel teismeline“, siis on see kaebajate meelest eksitav. Kaebajad leiavad, et artikkel esitab valefakte ka viljakusmonitori enda kohta. Samuti leiavad kaebajad, et lugu tekitab kahju monitori maaletoojale Helina Savile, kes ei saanud kõiki süüdistusi kommenteerida.

Kroonika vastas Pressinõukogule, et artiklis kajastatakse üksnes Merilin Taimre tegevust, teisi kaebajaid ei ole artiklis nimetatud. Kroonika vastas, et võimatu on tõsikindlalt väita, et kõnealuse rasestumisvastase vahendiga ei ole rasestunud ükski teismeline ning samuti on võimatu väita vastupidist. Kroonika lisas, et kajastas saates „Laser“ esinenud oma ala asjatundja seisukohta.

Pressinõukogu otsustas, et Kroonika rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et fotod, fotode allkirjad, pealkirjad, juhtlaused ega saatetutvustused ei või auditooriumit eksitada. Pressinõukogu hinnangul on tegemist saatetutvustusega, mis on eksitav, sest toob välja vaid ühe poole arvamuse.

Samuti rikkus Kroonika ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari võimalust samas artiklis. Pressinõukogu leiab, et artiklis on esitatud viljakusmonitori usaldusväärsuse suhtes tõsiseid kahtlusi, kuid monitori maaletoojale kommentaariks sõna ei antud.

Pressinõukogu