Kaebus nr 953
Pressinõukogu otsus 27.02.2020 | TAUNIV.
Postimees rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Robert Krimmeri kaebust Postimehes 22. augustil 2019 ilmunud artikli „TTÜ hämar saladus: mainekas instituut pettis süsteemselt välja eurotoetuseid“, 24. augustil 2019 ilmunud artikli „Edumeelsed bandiitharitlased“, 2. septembril 2019 ilmunud artikli „TTÜ uurimiskomisjoni juht: Ammendavat vastust pole. Tõepoolest – kahtlane!“ ja 9. oktoobril 2019 ilmunud artikli „Süütu mehe jutt: „Ärme kutsu seda pettuseks, muidu süsteem kukub kokku!““ peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artiklid räägivad Tallinna Tehnikaülikooli Nurkse avaliku halduse instituudi väidetavast skeemitamisest Euroopa Liidu projektirahadega.

Robert Krimmer kaebas Pressinõukogule, et talle ei antud võimalust kommentaariks. Kaebaja leiab, et 22. augustil ilmunud artikkel sisaldab tema kohta väga tõsiseid süüdistusi ja isiklikke andmeid, kuid temalt seisukohta ei küsitud. Kaebaja leiab, et artikli „Edumeelsed bandiitharitlased“ pealkirjaga ja loos endas luuakse arusaamine, et ta on bandiit ja järelikult kurjategija. Kaebaja hinnangul sisaldavad artiklid eksitavat ja tõendamata infot.

Postimees vastas Pressinõukogule, et artikliseeria räägib tõusetunud kahtlustest. Leht lisas, et ajakirjanikud tegid kõik endast oleneva, et kaebaja ja Tehnikaülikooli kommentaare saada, kuid ülikool ei soovinud kommenteerida. Leht lisas, et kaebajat üritati kätte saada enne artikli ilmumist telefoni teel, kuid kontakti ei saadud. Leht selgitas, et seejärel saadi kätte kaebaja vahetu ülemus Erkki Karo, kes lubas ülikooli ja instituudi poolsed selgitused saata. Lehe väitel on artiklites konkreetselt viidatud kahtluste allikale. Leht lisas, et artikkel „Edumeelsed bandiitharitlased“ on arvamuslugu ja selles on autor kasutanud võimalust anda hinnanguid.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees rikkus 22. augustil ilmunud artikliga „TTÜ hämar saladus: mainekas instituut pettis süsteemselt välja eurotoetuseid“ ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul ei teinud toimetus piisavalt pingutusi, et Robert Krimmerit ära kuulata.

24. augustil ilmunud artikliga „Edumeelsed bandiitharitlased“ rikkus Postimees ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.4., mis näeb ette, et ajakirjandus ei või inimest käsitleda kurjategijana enne sellekohast kohtuotsust. Samuti on selle artikliga rikutud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11, mis näeb ette, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul on artikli „Edumeelsed bandiitharitlased“ pealkiri eksitav.

Pressinõukogu rõhutab, et otsus ei puuduta seda, kas Tallinna Tehnikaülikoolis on olnud teadusraha kasutamisel reeglitest kõrvalekaldeid. Pressinõukogu otsus käsitleb seda, kas artiklites on järgitud ajakirjanduseetika koodeksit.

Pressinõukogu