Kaebus nr 954
Pressinõukogu otsus 19.12.2019 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Lääne Elu ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Helen Nelis-Naukase kaebust Lääne Elus 15. novembril 2019 ilmunud artikli „Nelis-Naukas sai Luxemburgis musta kaardi“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Haapsalu vehklemistreener Helen Nelis-Naukas sai Luxembourgis kohtunikult musta kaardi, mis tähendab, et ta ei tohi 60 päeva viibida võistlustel. Artikkel sisaldab ka Nelis-Naukase kommentaari.

Helen Nelis-Naukas kaebas Pressinõukogule, et artikkel kahjustab tema mainet. Kaebaja ei ole rahul, et artiklist on välja jäetud üks tema lause. Samuti ei ole kaebaja rahul, et artiklis on välja toodud konflikt tema minevikust. Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab tema kohta valeinfot.

Lääne Elu vastas Pressinõukogule, et artikkel põhineb seaduslikult hangitud algmaterjalile ja selles kajastati Euroopa vehklemisföderatsiooni peasekretäri kirja Eesti vehklemisliidule. Varasemate konfliktide kohta väidab leht, et need põhinevad varem avaldatud materjalidele. Leht lisas, et kaebaja ei ole vigade parandamise küsimuses ega vastulause avaldamise sooviga toimetuse poole pöördunud.

Pressinõukogu otsustas, et Lääne Elu ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja saanud võimaluse kommentaariks. Samuti esitas Lääne Elu materjalid, mis viitavad kaebaja konfliktidele minevikus.

Pressinõukogu