Kaebus nr 96
Pressinõukogu otsus 19.05.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Lääne-Harju Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Toomas Rossi kaebust 5. märtsil 2005 Lääne-Harju Ekspressis ilmunud artikli „Koeraomanik lohistas oma neljajalgset sõpra auto taga” peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Toomas Ross kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab tema kohta anonüümsetel kaebustel põhinevaid valefakte ning mõistab ta süüdi ilma kohtuotsuseta. Toomas Ross ei ole rahul ka sellega, et artiklis on avaldatud nii tema nimi kui ka aadress.

Lääne-Harju Ekspress vastas Pressinõukogule, et artiklis esitatud faktid ei pärine anonüümsetelt allikatelt. Toimetusel on sündmuse pealtnägijate nimed olemas, kuid leht ei pidanud nende avaldamist Keila linna väiksust arvestades otstarbekaks. Toimetus kinnitas, et faktid tuginevad tunnistajate ütlustele ning põhjust neis kahelda ei ole. Kaebaja nime ja aadressi avaldamist pidas toimetus avalikust huvist lähtuvalt põhjendatuks.

Pressinõukogu otsustas, et Lääne-Harju Ekspress ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit, sest kaebaja sai sõna faktide ja kogu sündmuse kommenteerimiseks. Pressinõukogu ei näe põhjust faktides kahelda, sest need põhinevad mitme tunnistaja ütlustel.

Pressinõukogu peab põhjendatuks tunnistajate anonüümseks jätmist, sest ajakirjandusel lasub kohustus kaitsta konfidentsiaalseid infoallikaid. Kaebaja aadressi avaldamist peab Pressinõukogu põhjendamatuks.

Pressinõukogu