Kaebus nr 960
Pressinõukogu otsus 23.01.2020 | TAUNIV.
Õhtuleht rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Kert Kingo kaebust Õhtulehes 12. detsembril 2019 ilmunud artikli „Video. Miks eksminister Kert Kingo tegelikult reisida ei saa? Tal pole koeri kuhugi panna!“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel koos videoga räägib sellest, et eksminister Kert Kingo ei saa reisida seetõttu, et tal ei ole koeri kuhugi panna.

Kert Kingo kaebas Pressinõukogule, et artikli pealkiri on eksitav. Kaebaja leiab, et videos sisalduvad tsitaadid on kontekstist välja võetud ja seega on Õhtuleht edastanud eksitavat infot ja kujundanud valeväited. Samuti leiab kaebaja, et artikkel on pahatahtlik ning teda solvav ja naeruvääristav. Kaebaja märkis, et ta pole videosaates kordagi maininud või öelnud, et ta ei saanud ministrina reisidel käia seetõttu, et tal on koerad ja ta ei saanud neid üksi koju jätta.  Kaebaja leiab, et kuna tegemist ei ole avalikkuse jaoks olulise infoga, on leht tekitanud talle põhjendamatuid kannatusi.

Õhtuleht vastas Pressinõukogule, et pealkiri vastab faktidele, sest videos ütleb eksminister Kert Kingo, et talle küll meeldib reisida, kuid nüüd on see raskem tänu kahele koerale. Õhtulehe hinnangul on tegemist olulise infoga, sest Kert Kingo on eksminister ja praegune Riigikogu liige ja lehe väitel on reisimine oluline ka riigikogulasele. Õhtuleht märkis, et ei andnud pealkirjas hinnangut, vaid esitas faktid.

Pressinõukogu otsustas, et Õhtuleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et fotod, fotode allkirjad, pealkirjad, juhtlaused ega saatetutvustused ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul jätab loo pealkiri mulje, nagu poleks Kert Kingo ministrina saanud reisidel käia koerte pärast. Tegelikkuses video ega ka artikkel ei anna pealkirjas loodud seosele ja esitatud väitele alust.

Pressinõukogu