Kaebus nr 961
Pressinõukogu otsus 27.02.2020 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Põhjarannik ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Liina Mihkelsoni kaebust Põhjarannikus 17. oktoobril 2019 ilmunud artikli „Jõhvi abivallavanem jäi ametisse koolidirektori armust“, 19. oktoobril 2019 ilmunud   arvamuse „Nädala kuju – Liina Mihkelson“, 9. novembril 2019 ilmunud artikli „Jõhvi valitsemisstiil: hea palgaga töökohad omadele“, 14. novembril 2019 ilmunud artikli „Jõhvis jäeti eeldatav aasta isa pika ninaga“  ja 4. jaanuaril 2019 ilmunud artikli „Ida-Virumaa 2019. aasta tähtsündmused“ peale ning otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklid räägivad konfliktidest Jõhvi volikogus ja vallaasutuste töötajate töötasudest.

Liina Mihkelson kaebas Pressinõukogule, et 17. oktoobri artikli lõpus olev lõik võib jätta lugejatele eksitava mulje ja et 19. oktoobri arvamus on toimetuse hüpotees. Kaebaja ei ole rahul, et tema arvamust ei küsitud ja seetõttu esitati eksitav info. Kaebaja märgib, et 9. novembri artikkel sisaldab tema kohta uut toimetuse hüpoteesi, mis on eksitav. Kaebaja ei ole rahul, et ka selle hüpoteesi puhul tema arvamust ei küsitud. Kaebaja lisas, et ka 14. novembri ja 4. jaanuari artiklid sisaldavad tema kohta eksitavat infot.

Põhjarannik vastas Pressinõukogule, et 17. oktoobri artiklis avaldatud faktid on tõesed ja lugu sisaldab kaebaja kommentaari. Samuti avaldati uudise taustainfona antud sündmuse seisukohast avalikkuse jaoks oluline enam kui kahe aasta tagune fakt. Leht lisas, et rubriik „Nädala kuju“ on nädalat kokkuvõttev arvamusrubriik. Leht märkis, et kaebaja ei ole selle rubriigi osas toimetuse poole vastulause sooviga pöördunud. Leht selgitas, et 9. novembri uudise puhul ei vaidlusta kaebaja ühtegi fakti. Leht lisas, et see lugu sisaldab kaebaja kommentaari. Leht märkis, et kaebaja ei vaidlusta ka 14. novembri ega 4. jaanuari lugudes ilmunud fakte, vaid peab eksitavaks tõeste faktide põhjal jäävat muljet.

Pressinõukogu otsustas, et Põhjarannik ei eksinud artiklitega ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Kaebaja ei lükka artiklites avaldatud tema kohta käivaid fakte ümber, samuti on kaebajale sõna antud.

Pressinõukogu