Kaebus nr 962
Pressinõukogu otsus 27.02.2020 | TAUNIV.
Eesti Päevaleht rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas MTÜ Lilleoru, OÜ Human, Marika Ivandi ja Ingvar Villido kaebust Eesti Päevalehes 8. jaanuaril 2020 ilmunud artikli „Uhhuu-tšakraõpetus pääses euroraha abiga koolidesse lapsi mõjutama“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et kolmes Eesti üldhariduskoolis hakatakse andma Ingvar Villido väljamõeldud eneseabitehnikal baseeruvat koolitust. Artikkel tutvustab lühidalt Villido tehnikat, sisaldab lapsevanemate erinevaid arvamusi ja ka Tartu Ülikooli psühholoogiainstituudi juhi kriitikat.

MTÜ Lilleoru, OÜ Human, Marika Ivandi ja Ingvar Villido kaebasid Pressinõukogule, et mitmel pool tekstis ei ole ajakirjaniku ja allikate arvamused ja tõenditega tagatud faktid eristatud. Kaebajad ei ole rahul, et ajakirjanik ei pöördunud Ingvar Villido ega teiste osapoolte poole selgituste saamiseks. Kaebajad märgivad, et ajakirjanik sai neilt mahuka materjali teadusviidetega, kuid see ei leidnud loos kajastamist. Kaebajad peavad artikli pealkirja ja paberlehe esiküljel olevat lugu tutvustavat lauset fakte eiravaks ja hinnanguliseks.

Eesti Päevaleht vastas Pressinõukogule, et artiklis sisalduvad ajakirjaniku järeldused põhinevad Tartu Ülikooli psühholoogiainstituudi juhi seisukohal. Leht märkis, et artiklis on eristatud Ingvar Villido raamatut, TMK koolitust ja TMK Kooli koolitust. Samuti on artiklis selgelt öeldud, et raamat ja TMK Kooli on erinevad asjad. Lehe väitel on pealkirjad asjakohased. Leht lisas, et kõik asjaosalised on sõna saanud.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu leiab, et Ingvar Villido on artiklis keskne tegelane, kelle õpetuse suhtes ollakse artiklis kriitiline, kuid teda ära ei kuulatud.

Pressinõukogu