Kaebus nr 968
Pressinõukogu otsus 30.04.2020 | TAUNIV.
Äripäev rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Coop Pank ASi kaebust Äripäevas 19. märtsil 2020 ilmunud artikli „Coop Pank: pangad kriisis heategevust ei tee“ peale ja otsustas, et väljaanne rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel refereerib Äripäeva raadios räägitut ja selles viidatakse raadio hommikuprogrammis esinenud Coop Panga juhatuse liikme Hans Pajoma sõnadele, et pangad kriisi ajal heategevust ei tee.

Coop Pank AS kaebas Pressinõukogule, et raadiointervjuus rääkis Hans Pajoma, et Coop Pank ja teised pangad on koostöös riigiga välja töötamas abimeetmete paketti, aitamaks järsult rahavoo kaotanud ettevõtetel kriis ületada. Coop Pank lisas, et viide heategevuse teemale tuli intervjueerijalt ja see ei olnud Hans Pajoma enda idee ega mõte. Coop Pank leiab, et Hans Pajoma jutule on artikli eksitava pealkirjaga omistatud täielikult teine sisu. Kaebaja märkis, et algne intervjuu oli tasuline ja lugejad tegid järelduse üksnes eksitava pealkirja alusel.

Äripäev vastas Pressinõukogule, et intervjuu pealkirjastamisel lähtuti sisust. Äripäev lisas, et Hans Pajoma kinnitab intervjuus, et heategevuseks panga tööd pidada ei saa. Äripäev märkis, et Coop Panga soov artikli pealkirja muuta tekkis alles pärast investeerimisvaldkonna arvamusliidri Jaak Roosaare postitust Coop Panga juhi väljaöeldu kohta ja sellele osaks saanud vastukaja.

Pressinõukogu otsustas, et Äripäev rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.10, mis näeb ette, et tsitaatide kasutamisel originaalist erinevas kontekstis tuleb olla ettevaatlik. Samuti rikkus Äripäev koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul on artikli pealkiri eksitav, sest Hans Pajoma sõnad on algsest kontekstist moonutatult välja rebitud ja sellega öeldu mõte muutus.

Pressinõukogu