Kaebus nr 970
Pressinõukogu otsus 28.05.2020 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Päevaleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Daniel Sepa kaebust Eesti Päevalehes 9. aprillil 2020 ilmunud artikli „Vägivalla ohver: kannatanul on kohustused, kurjategijal õigused“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklis räägib Daniel Sepa vägivalla ohver, et kuigi Daniel Sepp on elektroonilise järelevalve all, liigub ta kohtades, kus nad võivad kohtuda. Kriminaalhooldusametnik aga selles probleemi ei näe.

Daniel Sepp kaebas Pressinõukogule, et tegemist on konflikti sisaldava artikliga ja poolte kajastus peab olema võrdne. Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab ebaõigeid väiteid (väide ligi saja vägivallaepisoodi kohta). Kaebaja märgib, et teda ei mõistetud süüdi piinamises, vaid kehalises väärkohtlemises pika aja vältel ning ähvardamises. Samuti leiab kaebaja, at artiklis on kontrollimata väited (kaebaja ema saab talle juhatuse liikmena tööülesandeid anda).

Eesti Päevaleht vastas Pressinõukogule, et tegemist ei ole konflikti sisaldava artikliga. Leht selgitas, et artikli esimene osa kirjeldab kannatanu etteheiteid kriminaalhooldusametnikule ja kannatanu kaitse korraldusele ning teine osa võtab lühidalt kokku kohtuotsuses kirjeldatud kriminaalasja. Leht lisas, et artikli osapoolteks on kannatanu ja kriminaalhooldussüsteem. Leht märkis, et viide ligi sajale vägivallaepisoodile põhineb kannatanu ütlustel. Leht lisas, et Postimehele antud intervjuus kinnitab ka kaebaja ise, et kannatanul ei ole põhjust vägivallaepisoodide kohta valetada. Leht selgitas, et artiklis ei ole väidetud, et Daniel Sepp töötab Market Boss OÜ-s, samuti ei ole midagi väidetud alluvussuhete kohta. Lehe väitel on artiklis öeldud, et kuna Daniel Sepa firma juhatuse liikmeks on tema ema, siis on neil võimalik teha kokkuleppeid ettevõtte nimel erinevateks tegemisteks. Eesti Päevaleht märkis, et ei ole esitanud kaebaja kohta ühtegi valeväidet.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on artikli osapoolteks Daniel Sepa vägivalla ohver ja kriminaalhooldussüsteem ning lehel puudus vajadus Daniel Sepale sõna andmiseks. Samuti ei näe Pressinõukogu artiklis ebaõigeid või kontrollimata väiteid.

Pressinõukogu