Kaebus nr 972
Pressinõukogu otsus 28.05.2020 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Saarte Hääl ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas kaebust (anonüümne menetlus) Saarte Hääles 23. aprillil 2020 ilmunud artikli „Tõehetk: Kohus määrab täna Jaan Palule karistuse“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel kajastab Kuressaares ühele mehele saatuslikuks saanud sõnavahetust ja kohtus räägitut.

Kaebaja ei ole rahul, et teda on artiklis ebaõigesti nimetatud tunnistajaks ja avaldatud tema ütlused. Tegelikult oli kaebaja kannatanu. Samuti ei ole kaebaja rahul, et teda on artiklis identifitseeritud ja tema ütlused avalikustatud. Kaebaja leiab, et temast on loodud kuvand, nagu oleks ka temal süü kuriteo toimepanemise eest. Kaebaja lisas, et kohtuasja on kajastatud pinnapealselt ja teda halvustavalt.

Saarte Hääl vastas Pressinõukogule, et juriidiliselt on kaebaja puhul tõepoolest tegu kannatanuga, tunnistajaks nimetati kaebajat tavakeeles, sest ta andis uurimisel ja kohtus ütlusi sündmuse kohta, mida ta pealt nägi ehk mille tunnistajaks ta oli. Leht märkis, et kõik antud loos identifitseeritud asjaosalised on alates 9. detsembrist 2018 korduvalt varem identifitseeritud. Toimetus lisas, et kaebaja poolt kohtus antud selgitus avaldati üks-ühele, et näidata, milleni viis saatuslik sõnavahetus. Saarte Hääl märkis, et loos kasutati kõigi osapoolte ütlusi. Leht lisas, et on varem korduvalt sellest sündmusest kirjutanud.

Pressinõukogu otsustas, et Saarte Hääl ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on tegemist avaliku kohtuistungi ülevaatega, kus kajastatakse eri poolte arusaamu ja öeldut.

Pressinõukogu