Kaebus nr 975
Pressinõukogu otsus 22.10.2020 | TAUNIV.
Rahvusringhääling rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas AS M.V.Wool kaebust Eesti Rahvusringhäälingu saates „Pealtnägija“ 27. mail 2020 eetris olnud saatelõigu peale ja otsustas, et Rahvusringhääling rikkus head ajakirjandustava.

„Pealtnägija“ saatelõik räägib M.V.Wooliga seotud listeeriaskandaalist.

AS M.V.Wool kaebas Pressinõukogule, et saates jäeti vaatamata lubadusele täielikult kajastamata M.V.Wooli kirjalik vastus ja selles toodud faktid. Kaebaja leiab, et moonutatud ja ebaõigete asjaolude eksitava avaldamisega jäeti mulje, et M.V.Wool on valetanud ja intervjuu andmisest kõrvale hoidnud. Kaebaja hinnangul jättis ajakirjanik teadlikult ebaõigesti, moonutatult ja eksitavalt mulje, justkui oleks tõestatud, et keegi on M.V.Wooli süül või toodete tarbimise tõttu surnud.

Eesti Rahvusringhääling (ERR) vastas Pressinõukogule, et „Pealtnägija“ avaldas täpsustuse ja vabanduse. ERR lisas, et toimetus ei andnud lubadust avaldada kaebaja kirjalik vastus täielikult. ERR kinnitas, et vastuse mõte anti saates edasi. „Pealtnägija“ toimetuse hinnangul ei ole kahe Euroopa agentuuri kirjad tõlgendatavad nii, nagu oleks need teatanud, et M.V.Wooli seostamine haiguste ja surmadega on „meelevaldne“, nagu kaebaja oma e-kirjas väidab.

Pressinõukogu otsustas, et „Pealtnägija“ rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu nõustub ERRi ajakirjanduseetika nõuniku hinnanguga, et Wooli vastuse refereerimise juures oli ebatäpne loo autori poolt sõna “ainult” kasutamine: Wooli esindajad piirdusid “ainult kinnitusega, et puhastustöö on olnud edukas ja nende kaup täna igati hea.”.

Loo alguses raamistab autor Wooli ja surmade seose käsitluse viisil, millest järeldub, et Wooli bakter on surmasid põhjustanud. Sama järelduse tekitab autori repliik loo keskel, pärast Mart Järviku tsitaati, et pole dokumenti, mis näitaks, et Wooli tõttu on inimesi surnud. Pressinõukogu leiab samuti, et need autori sõnastused on eksitavad ja vajavad toimetusepoolset täpsustamist.

Pressinõukogu