Kaebus nr 976
Pressinõukogu otsus 27.08.2020 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Tööinspektsiooni kaebust Eesti Ekspressis 18. märtsil 2020 ilmunud artikli „Kius tööinspektsioonis: ametnikud vajavad psühhiaatrilist abi“ ja 17. juunil ilmunud artikli „Tööinspektsiooni afääride jätk: lekkinud kapo töötajate andmed ja vaigistamiskatse“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

18. märtsi artikkel räägib sellest, et Tööinspektsiooni kontorielu ilmestavad pisarad, survestamine, psühholoogilised probleemid, haigluslehele pagemised ja kahtlase väärtusega distsiplinaarmenetlused. Inspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul aga asutuses töökiusu ei ole. Teine artikkel jätkab väidetava töökiusu ja andmete lekke temaatikat.

Tööinspektsioon kaebas Pressinõukogule, et artiklid sisaldavad ebatäpset, moonutatud ja eksitavat infot. Kaebaja leiab, et artiklites on Tööinspektsiooni alusetult süüdistatud ja inspektsiooni vastuseid ei ole põhjalikult käsitletud. Tööinspektsioon leiab, et ajakirjanik kasutas infot eelhäälestatult ja inspektsiooni ette hukka mõistes.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et artiklites on avaldatud Tööinspektsiooni seisukohad. Leht leiab, et mõlemas artiklis käsitleti sündmusi objektiivselt ja igakülgselt.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei ole artiklites tuvastatavat moonutatud või ebatäpset infot. Lisaks on Tööinspektsiooni esindajatele sõna antud.

Pressinõukogu