Kaebus nr 977
Pressinõukogu otsus 27.08.2020 | TAUNIV.
Müürileht rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas AB Grigeo kaebust Müürilehes 8. juunil 2020 ilmunud artikli „Pahaaimamatu tarbimisotsus, mis reostas kodust Läänemerd“ peale ja otsustas, et Müürileht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Eestis müüakse soodsa hinnaga Leedu ettevõte Grigeo, kes juhtis aasta alguses reovett Kura lahte, tooteid. Artikli autor juhib tähelepanu sellele, et tarbijatel ei ole piisavalt teavet toodetega kaasnevate keskkondlike ja sotsiaalsete riskide kohta.

AB Grigeo kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab firma kohta ebatäpset ja eksitavat infot ning kahjustab mainet. Kaebaja märkis, et AB Grigeo ei ole seotud AB Grigeo Klaipeda tegevusega. Kaebaja märkis, et AB Grigeo Klaipeda ei tooda tualettpaberit. Kaebaja lisas, et AB Grigeol on üheksa tütarettevõtet, mis tegutsevad erinevatel aladel ja millel on eraldi juhtorganid. Kaebaja märgib, et väide, nagu oleks AB Grigeo teadlikult reovett Kura lahte juhtinud, on eksitav. Kaebaja märkis, et AB Grigeo Klaipeda reovee testimise tulemused näitavad, et reovesi ei ole inimese tervisele ohtlik.

Müürileht vastas Pressinõukogule, et AB Grigeo Klaipeda on AB Grigeo tütarettevõte, mis tähendab seda, et firma on vastutav ka AB Grigeo Klaipedas tehtavate otsuste eest. Müürileht selgitas, et artikkel osutab AB Grigeole, mis on korporatiivsel tasandil vastutav tütarettevõtte tegevuse eest. Lisaks on AB Grigeo juht avalikult võtnud vastutuse intsidendi ja kahjude osas.

Pressinõukogu otsustas, et Müürileht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Pressinõukogu hinnangul sisaldab artikkel fakte ja oletusi läbisegi ning loo žanr ei ole tuvastatav.

Pressinõukogu