Kaebus nr 979
Pressinõukogu otsus 27.08.2020 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Äripäev ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Ahmed Ozdojevi kaebust Äripäevas 4. juunil 2020 ilmunud artikli „Allilma liidri vabaduse eest 350 000 eurot maksnud ettevõte sai osa rahast tagasi“ peale ja otsustas, et Äripäev ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et väidetava allilmaliidri Ahmed Ozdojevi vabaduse eest kautsjoni maksnud ettevõtte sai osa rahast tagasi. Artiklis selgitab kaebaja kaitsja kautsjoni tagamaad ja raha tagastamise põhjust. Samuti on artiklis räägitud kaebaja tegevusest.

Ahmed Ozdojev kaebas Pressinõukogule, et ta ei saanud võimalust kommentaariks. Samuti leiab kaebaja, et artikkel sisaldab valeväiteid ja selle pealkiri on eksitav, teda solvav ja mainet kahjustav. Kaebaja leiab, et artiklis avaldatud info vastu ei ole avalikku huvi, sest ta ei ole avaliku elu tegelane.

Äripäev vastas Pressinõukogule, et ajakirjanik saatis artikli kaebaja advokaadile üle vaatamiseks, kes kinnitas, et kõik on korrektne. Leht lisas, et kaebaja sai sõna oma advokaadi vahendusel. Leht lisas, et artiklis ei ole öeldud, et kaebaja on allilma liider ja ingušši maffia juht. Leht selgitas, et artiklis on öeldud, et kaebajat on nii nimetatud. Leht märkis, et keskkriminaalpolitsei juht on „Aktuaalsele Kaamerale“ öelnud, et kaebaja on end ise positsioneerinud Nikolai Tarankovi ehk Eesti endise allmaailma juhi kohale. Äripäev selgitas, et artikkel ja isikuandmed on avaldatud kooskõlas avaliku huvi ja isikuandmete regulatsiooniga.

Pressinõukogu otsustas, et Äripäev ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul sai kaebaja sõna oma advokaadi kaudu. Lisaks kinnitas advokaat, kui ajakirjanik saatis talle artikli üle vaatamiseks, et kõik on korrektne.

Pressinõukogu