Kaebus nr 989
Pressinõukogu otsus 22.10.2020 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Robert Sarve kaebust Postimehe veebis 8. mail 2020 eetris olnud saate “Lobjakas versus Vooglaid” peale ja otsustas, et väljaanne ei rikkunud head ajakirjandustava.

Saate üks lõik räägib sõnavabadusest ja tsensuurist. Muu hulgas peatuti Robert Sarve tegevusel.

Robert Sarv kaebas Pressinõukogule, et saatejuht Varro Vooglaid esitab negatiivseid hinnanguid tema tegevuse kohta. Kaebaja leiab, et Varro Vooglaid käsitleb saate teemat faktiliselt ebaõigesti tema suhtes. Kaebaja märgib, et nõudekirjad, mis ta on välja saatnud, ei ole tema nõudekirjad, vaid advokaadibüroo klientide nõudekirjad. Kaebaja selgitas, et advokaati ja klienti ei saa samastada. Kaebaja hinnangul avaldab Varro Vooglaid arvamust huvide konfliktis, sest tal on antud asjas isiklik huvi. Kaebaja leiab, et ilmselge huvide konflikti olukorras ei peaks inimene saadet juhtima. Kaebaja leiab, et saatelõik on tema suhtes eksitav. Samuti ei ole kaebaja rahul, et talle vastulauset ei pakutud.

Postimees vastas Pressinõukogule, et Robert Sarv on alates 2019. aastast olnud laimu teemadel Eestis üks peamisi eestkõnelejaid. Leht märkis, et Robert Sarv kutsub inimesi üles laimu esitajate vastu nõudeid esitama. Postimees lisas, et Varro Vooglaid ütles saatelõigu alguses välja, et tal on Robert Sarvega vaidlus pooleli ning rõhutas sellega selgesõnaliselt, et ta ei kasuta saadet ära tema endaga seotud kaasuse arutamiseks. Postimees selgitas, et ka saatetutvustus on korrektne ja peegeldab täpselt saate sisu. Postimees märkis, et tegemist on otsesaatega ja kui kuuldu põhjal tekib kellelgi vastulause soov, siis tuleks saate järel pöörduda Postimehe poole.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest tegemist oli otsesaatega, milles ei ole võimalik osapooltele täiendavalt sõna anda. Pressinõukogu hinnangul oleks kaebaja võinud saate järel pöörduda vastulause sooviga Postimehe toimetuse poole.

Pressinõukogu