Kaebus nr 991
Pressinõukogu otsus 22.10.2020 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas kaebust (kaebaja isik Pressinõukogule teada) Postimehes 6. juulil 2020 ilmunud artikli „Estoonlased lahkavad Aivar Mäed tabanud süüdistuste tagamaid“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklis räägitakse paljude Estonia endiste ja praeguste töötajatega Aivar Mäest ja tema käitumisest.

Kaebaja ei ole rahul, et artiklis on avaldatud tema nimi, kuigi ta palus seda mitte teha. Samuti jätab artikkel kaebaja hinnangul temast mulje kui tõsiselt mittevõetavast, kergemeelsest, tujukast, pisiasjadest solvujast ja pealekaebajast. Kaebaja leiab, et artikkel jätab temast mulje ka kui juhtumi võtmeisikust.

Postimees vastas Pressinõukogule, et kaebaja ja ajakirjaniku kolmel korral toimunud telefonivestlustes ei tõusnud kordagi küsimust, kas ja millises mahus võiks kaebaja isikuandmed loos kajastuda. Postimees analüüsis artikli ilmumist kaebaja isikuandmete kasutamise seisukohast ja jõudis järeldusele, et kaebaja andmete avaldamiseks on õigustatud huvi olemas. Postimees lisas, et pärast artikli ilmumist pöördus toimetuse poole kaebaja esindaja vastulause sooviga. Leht avaldas vastulause 8. juulil.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Kaebaja ja ajakirjaniku vahel toimus kolm telefonivestlust. Ajakirjanik ei andnud kaebajaga toimunud vestluste käigus lubadust, et Postimees ei avalda tema nime. Rahvusooper Estonia juhtimise suhtes on suur avalik huvi. Kõiki asjaolusid arvestades ei saa kaebaja soovi mitte avaldada tema nime lugeda antud juhul Postimehele eetikakoodeksi järgi kohustuslikuks.

Pressinõukogu