Kaebus nr 993
Pressinõukogu otsus 22.10.2020 | TAUNIV.
Postimees rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Ester Karuse kaebust Postimehes 18. juulil 2020 ilmunud artikli „Mis maksab üks kommentaar?“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sõnavabaduse säilimise eest võitlevatest õigusbüroodest ja ühendustest.

Ester Karuse kaebas Pressinõukogule, et ta ei ole artiklis sõna saanud, artikkel on avaldatud ühekülgse arvamuse põhjal ja on teda halvustav. Kaebaja hinnangul on artiklis esitatud tema kohta tõsine süüdistus.

Postimees vastas Pressinõukogule, et kaebaja ja Kaupo Kutsari vahelist vaidlust kajastas leht 8. mail. 18. juuli artikkel kajastab kahe advokaadibüroo tegevust ja vastandlike seisukohti meediakommentaaride küsimuses. Leht lisas, et kaebajat puudutav episood on toodud artiklisse ühe näitena.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled.  Pressinõukogu hinnangul süüdistab artikkel kaebajat suukorvistamises ja seetõttu oleks pidanud talle sõna andma.

Pressinõukogu