Kaebus nr 998
Pressinõukogu otsus 26.11.2020 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Õhtuleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Pharma Holding OÜ kaebust Õhtulehes 29. septembril 2020 ilmunud artikli „Viis kurioosumit apteegiloo kirjutamisest: Apotheka peitis ravimite hinnad” peale ja otsustas, et väljaanne ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib apteegireformi analüüsimisel välja tulnud asjaoludest.

Pharma Holding OÜ kaebas Pressinõukogule, et artikkel jätab mulje nagu rikuks apteegid seadusi, kuid loos ei selgitata, milline konkreetne tegevus on käsitletav seaduse rikkumisena. Kaebaja leiab, et tema kaubamärgi all tegutsevate apteekide kohta on avaldatud ebaõigeid faktiväiteid Südameapteegi ja Apotheka kampaaniahindu puudutavas osas. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ei saanud Südameapteegi frantsiisiandjana sõna. Kaebaja märkis, et sai Õhtulehelt küsimused, kuid seda ei saa lugeda kommentaari/vastulause võimaldamiseks.

Õhtuleht vastas Pressinõukogule, et ei esitanud väidet, et artiklis nimetatud isikud või ettevõtted rikuvad seadust. Leht lisas, et lugu puudutab kurioosumeid, millega autorid varem ilmunud apteegireformist kõnelevaid artikleid kirjutades kokku puutusid. Leht märkis, et ükski artiklis välja toodud viiest kurioosumist ei kuulu seaduse reguleerimise alla. Õhtuleht kinnitas, et ei avaldanud ebatäpset või eksitavat infot ega kaebaja kohta tõsiseid süüdistusi.

Pressinõukogu otsustas, et Õhtuleht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul oli tegu apteegireformi analüüsimisel välja tulnud kummaliste asjaoludega ning artiklis kaebaja kohta süüdistusi ei esitatud.

Pressinõukogu