Kaebus nr 999
Pressinõukogu otsus 26.11.2020 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Kuuuurija ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas kaebust Kuuuurijas 12. oktoobril 2020 eetris olnud saatelõigu peale ja otsustas, et saade ei rikkunud head ajakirjandustava.

Saatelõik räägib konfliktist, mis järgnes tutvusele Facebooki kaudu ja lõppes ühele osapoolele töö kaotusega väidetavate alusetute ja anonüümsete süüdistuste tõttu.

Kaebaja ei ole rahul, et saates avaldati loata tema nimi, amet ja fotod, samas kui teise osapoole puhul avalikustati vaid eesnimi. Kaebaja leiab, et teda on kujutatud saatelõigus kurjategijana. Kaebaja lisas, et saate kommentaarid on tema suhtes vägivalda ja vaenu õhutava sisuga.

Kuuuurija vastas Pressinõukogule, et kaebajaga lepiti nime avaldamine täismahus enne intervjuud kokku. Intervjuu oli toimetuse kinnitusel kaebaja vabatahtlik soov. Toimetus lisas, et teine osapool palus enda puhul avalikustada vaid eesnime. Toimetus selgitas, et Facebooki kommentaaridele andis tuld kaebaja ise ja kutsus sellega esile vihase dialoogi teiste kommenteerijatega. Lisaks hakkas kaebaja kommentaare jagama kõikjal. Kuuuurija kinnitusel on kustutatud kõik kommentaarid, mis paluti eemaldada.

Pressinõukogu otsustas, et Kuuuurija saatelõik ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja saanud sõna ja tema nimi avaldati sellisel kujul, nagu saate toimetaja kaebajaga kokku leppis. Pressinõukogu hinnangul on saatelõigus avaldatud fotod saatelõigu sisuga kooskõlas.

Pressinõukogu