Pärnu Postimees ja Postimees said auhinna Euroopa kujunduskonkursil

Tallinn, 16. november 2002. Euroopa ajalehtede kujunduskonkursil 2002 auhinnati kahte Eesti ajalehte: Pärnu Postimees sai auhinna esikülje (20. juuni 2002) eest ning Postimees Tartu lisas ilmunud sisekülgede (Tolkien kasutas “Sõrmuste isanda” loomisel “Kalevalat”, 22. jaanuar 2002 ning Peipsi vanausulised ei anna uuele ajale alla, 26. veebruar 2002) eest.

Euroopa paremini kujundatud ajalehtedeks nimetati kohalikest lehtedest Tonsbergs Blad (Norra), regionaallehtedest Bergens Tidende (Norra), üleriiklikest lehtedest Ta Nea (Kreeka) ning nädalalehtedest Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (Saksamaa).

Kokku osales konkursil 206 ajalehte 22 riigist, auhindu jagus 85 ajalehele. Auhindu anti välja mitmes kategoorias (esiküljed, siseküljed, fotod, värvikasutus, eriküljed, lisad, infograafika, tüpograafia jne).

Neljandat korda peetud Euroopa ajalehtede kujunduskonkursi korraldavad kolm ajakirjandusajakirja: Medium Magazin (Saksamaa), De Journalist (Holland) ja Der Österreichische Journalist (Austria).

Möödunud aastal sai samal konkursil auhinna Viljandi ajaleht Sakala esikülje eest, ülemöödunud aastal aga Postimees Sydney olümpiakülgede ja Pärnu Postimees infograafika eest.

Lähemalt vt ajalehekujunduse veebis.

EALL