Peterburi ajakirjanikud tutvuvad Eesti arengu ja integratsiooniga.

Tallinn, 13. juuni 2002. Täna alustab kuuepäevast tutvumisreisi Eestisse grupp Peterburi ajakirjanikke, kes Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) võõrustamisel tutvuvad siinse arenguga ning uurivad Eesti integratsiooniprogrammi elluviimist.

Kuuest ajakirjanikust koosnev grupp on esimene kolmest ajakirjanike rühmast, mis külastab Eestit ja Lätit selle aasta jooksul inimõiguste organisatsiooni Freedom House programmi vahendusel, mida toetab USA välisministeerium. Venemaa ajakirjandusväljaannete Novaja Gazeta, Argumentõ i Faktõ, Komsomolskaja Pravda ja Novoje Vremja ning telekanalite MIR TV ja TV6 esindajad saabuvad Tallinna Lätist.

Eestis kohtuvad Venemaa ajakirjanikud peaminister Siim Kallase, haridusminister Mailis Ranna ja rahvastikuminister Eldar Efendijeviga. Vesteldakse presidendi rahvusvähemuste ümarlaua liikmetega ning külastatakse riigikogu, kus külalisi võtab vastu riigikogu Eesti-Vene rühm. Samuti uuritakse, kuidas töötab Vene Draamateater ning millega tegeleb Integratsiooni Sihtasutus.

Tartus kohtutakse Tartu Ülikooli vene ja slaavi filoogia osakonna töötajatega. Teel Kirde-Eestisse vaadatakse Peipsi-äärset Raja küla, kus kohtutakse vanausuliste kogukonnaga. Kavas on ka Kuremäe kloostri külastus.

Narvas tutvuvad Venemaa ajakirjanikud Vanalinna Riigikooli keelekümbluse metoodikaga, külastavad Tartu Ülikooli Narva kolledzhit ja vestlevad Narva juhtidega.

Nii Narvas kui Tallinnas kohtuvad külalisajakirjanikud rahvuskultuuriseltside ja ühingute esindajatega. Üldpilti Eestis toimuvast aitavad avarada kohtumised siinsete meediatöötajatega.

Freedom House’i algatatud programmi eesmärk on tutvustada Venemaa ajakirjanduse esindajatele Eestis toimuvaid muudatusi ja  selgitada Eesti ühiskonna integratsiooniprotsessi, milles osalevad  Eesti riik, kodanikuühendused ja välisriigid.

Järgmised Venemaa ajakirjanike rühmad külastavad Eestit ja Lätit septembris ja novembris.

EALL