Pikendasime kujunduskonkursi tähtaega

Tallinn, 4. veebruar 2020. Eesti Meediaettevõtete Liit pikendas kujunduskonkursi tööde esitamise tähtaega kuni 10. veebruarini, žürii koguneb 12. veebruaril.

Võistluskategooriaid on neli: paberlehtede olemuslood ja visuaalne kommunikatsioon, paber- ja digilehtede avatud rühm ning digitaalsed artiklid ja üksikprojektid.

Olemuslugude puhul koosneb võistlustöö ühest loost ja selles kategoorias on kaks võistlusklassi: üle-Eestilise levikuga väljaannetele ja kohalikele väljaannetele – maakonna- ja linnalehed ning väiksemad nišiväljaanded.

Visuaalse kommunikatsiooni kategooriasse kuuluvad fotoreportaažide leheküljed, uudisgraafika ja visuaalsete vahenditega esitatud infolahendused, illustratsioonid,  kujunduslikud lahendused, mis sisaldavad ühekorraga fotosid, illustratsioone ja/või infograafikat. Selles kategoorias on samuti kaks võistlusklassi.

Paber- ja digilehtede avatud rühma kategooriasse kuuluvad paberväljaannete erilahendused, rubriigikujundused, kujundusuuendused, nutikad detailid ja muu, mis ei sobi eelnevatesse kategooriasse. Digilehtede puhul võib sellesse kategooriasse esitada ka elemente, mis ei mahu digitaalsete artiklite ja üksikprojektide alla (logod, illustratsioonid, animatsioonid, avaküljed, kujundusuuendused, nutikad detailid jms)

Neljas kategooria on digitaalsed artiklid ja üksikprojektid. Siin võivad konkureerida väljaannete digiplatvormidele loodud tavapärases kujunduses artiklid või ühekordsed erilahendused, mis on ilmunud väljaannete digitaalsetes formaatides.

Žürii annab lisaks kategooriaauhindadele välja kaks rahalist peaauhinda suurusega 1000 eurot (neto), ühe neist üle-Eestilise levikuga väljaandele ja teise kohalikule väljaandele. Peaauhindade saajad valitakse kategooriate võitjate seast ning need võivad olla nii paber- kui ka digitööd.

Võistlustööd tuleb konkursile esitada hiljemalt 10. veebruaril 2020. Žürii koosolek on 12. veebruaril.

Võitjad avalikustatakse 6. märtsil Tallinnas Õpetajate Majas toimuval pressipeol.

Eesti Meediaettevõtete Liit