Pressinõukogu andis Kikkaste ja Postimehe vaidluses õiguse lehele

Tallinn, 3. juuni 2021. Pressinõukogu arutas Mati Kikkase ja Anastasija Kikkase kaebust Postimehes 29. jaanuaril ilmunud artikli „Hämarad käigud kommirahaga kõigutavad Valga vallavõimu“ peale ja leidis, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Valga vallas toimunud võimuvõitlusest ja opositsiooni poolt muu hulgas asevallavanemale Mati Kikkasele esitatud süüdistustest. Samuti on artiklis viidatud valla revisjonikomisjoni tuvastusele, et asevallavanema abikaasa Anastasija Kikkas kuritarvitas valla huvitegevuse ja -hariduse toetamise süsteemi.

Mati Kikkas kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab ühekülgset, moonutatud ja valikulist infot ning valeväiteid. Kaebaja ei ole rahul, et ei saanud võimalust kogu artikli kommenteerimiseks ja et leht jättis ühe tema poolt tehtud olulise paranduse tegemata.

Postimees selgitas, et artiklis olevad faktiväited on põhistatud, väärtushinnangud on asjakohased ja kaebaja sai pädevas mahus sõna. Leht selgitas, et Postimees tugines Valga vallavolikogu revisjonikomisjoni järeldusel. Leht lisas, et artiklis olid Matti Kikkase sõnad, mida ta intervjuu ajal ütles ning hilisema täienduse tegemist ei pidanud ajakirjanik vajalikuks.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul sai Mati Kikkas tema kohta esitatud süüdistusi kommenteerida, peamine etteheide põhines Valga vallavolikogu revisjonikomisjoni ametlikel järeldustel.

Anastasija Kikkas kaebas Pressinõukogule, et leht on jätnud faktilised asjaolud kontrollimata ning teemat on käsitletud ühekülgselt ja moonutatult. Kaebaja ei ole rahul, et teda on artiklis nimetatud “susserdajaks”, see on mõnitav ja solvav ning annab juba enne artikli lugemist temale halva hinnangu. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ei saanud kogu artikliga tutvuda ega seda kommenteerida. Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel tema kohta tõsiseid süüdistusi.

Postimees vastas, et kaebaja sai pädevas mahus sõna. Leht lisas, et sõna “susserdama” on tegevust iseloomustav verb, millel ei ole sõnaraamatu järgi mõnitavat või solvavat tähendust. Leht märkis, et toimetusel ei ole kohustust esitada sõna saavale inimesele kogu artikli teksti.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul sai Anastasija Kikkas tema kohta esitatud süüdistusi kommenteerida. 

Pressinõukogu