Pressinõukogu kommentaar Tehnikaülikooli postitusele

Tallinn, 8. jaanuar 2020. Täna Tallinna Tehnikaülikooli kodulehel avaldatud ja ka meediale edastatud postituses „Nurkse juhtum: Postimehe suur lugu oli üles ehitatud valedele“ on Pressinõukogu otsust tõlgendatud ebatäpselt ja laiendatud sõnastust viisil, millest lugejale võib jääda väär mulje, nagu oleks Pressinõukogu väljendanud hoiakut kogu info ja hinnangute suhtes, mida Postimees on oma artikliseerias  Tallinna Tehnikaülikooli Nurkse instituudis toimunut käsitledes avaldanud.

Pressinõukogu palus Tehnikaülikoolil korrigeerida avaldatud teksti, et oleks üheselt arusaadav, et Pressinõukogu otsus ei puuduta artiklisarja kogu sisu ja nn Nurkse Instituudi juhtumit tervikuna, vaid konkreetselt ainult kaebuse esitanud Ralf-Martin Soe töölepingulisest suhtest tulenevat ja teda isiklikult puudutanud käsitlust. Samuti palus Pressinõukogu Tehnikaülikoolil lähtuda väärtõlgenduste vältimiseks Pressinõukogu otsuseid kajastades Pressinõukogu enda formuleeringutest.

Pressinõukogu otsus ise on SIIN.

Pressinõukogu