Pressinõukogu lahendas esimese kaebuse

Tallinn, 28. august 2002. Pressinõukogu vahendusel on lahenduse leidnud esimene kaebus, mis laekus uuele ajakirjanduse eneseregulatsiooni kogule.

Eelmenetluse käigus lahendas Pressinõukogu Tiiu Salasoo kaebuse ajalehe Rahva Hääl peale, mille tulemusena ajaleht avaldas 28. augusti numbris vabanduse ning saatis kaebuse esitajale ka vastava kirja. Kaebaja jäi sellega rahule.

Rahva Hääl oli omaalgatuslikult kasutanud Tiiu Salasoo isale kuulunud autoriõigusega kaitstud kujutist. Kaebaja poole kujutise kasutamiseks ei pöördutud, sest lehe kinnitusel ei teatud, millega on tegu.

Eelmenetluse käigus sai ajalehele kujutise kasutamise asjaolusid selgitatud ning leht kinnitas, et enam kujutist ei kasuta.

“On tore, et Pressinõukogu esimene kaasus lahendati poolte vahendamise teel,” ütles Pressinõukogu esimees Sulev Valner. “Meie eesmärk ei ole mitte võimalikult palju otsuseid langetada, vaid saavutada poolte kokkulepe.” Kui eelmenetluse käigus aga kokkulepet ei saavutata, läheb kaebus arutamisele 9-liikmelises Pressinõukogus.

Eesti Ajalehtede Liit (EALL) moodustas Pressinõukogu sel kevadel eesmärgiga lahendada kaebusi trükiajakirjanduses ilmunud materjalide kohta. Ajalehed on kohustunud avaldama Pressinõukogu taunivad otsused.

EALL