Pressinõukogu mõistis Eesti Ekspressi õigeks

Tallinn, 8. oktoober 2020. Pressinõukogu arutas Valdur Mikita kaebust Eesti Ekspressis 22. juunil ilmunud artikli “Metsarahva Kristus” peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel kirjeldab persooniloona Valdur Mikitat, kelle ema Mare Mikita tegi oma kaasikus lageraiet soovitusliku linnurahu ajal.

Valdur Mikita kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab eksitavat infot, sest tema lähedased ei raiunud metsa. Kaebaja selgitas, et tema ema müüs raieõiguse ettevõttele Valma Saeveski. Kaebaja lisas, et kuigi ajakirjanik möönis, et Valdur Mikita ei pruukinud raiest teadlik olla, lähtus lugu siiski eeldusest, et ta on vastutav Mare Mikita kinnistul toimunud raie eest. Kaebaja märgib, et loo pilt ja mõlemad juhtkirjad pildi kõrval jätavad mulje, et ta on toime pannud ebaeetilise teo.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et keegi ei vaidlusta, et raie toimus Mikita perekonnaliikmetele kuuluvatel maadel ja raieõigus müüdi eesmärgiga saada metsaraiumisest tulu. Ekspress vastas, et artiklis ei väideta kordagi, et Valdur Mikita vastutab toimunud raie eest. Ekspress selgitas, et Valdur Mikita kujutamine Kristusena ei jäta lugejale muljet, nagu oleks ta pannud toime ebaeetilise teo. Leht leiab, et Valdur Mikita kujutamine Kristusena on kohane ajal, mil tema ema laseb linnurahu ajal metsa maha raiuda.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei sisalda artikkel Valdur Mikita kohta konkreetseid süüdistusi.

Pressinõukogu