Pressinõukogu mõistis Ekspressi ja venekeelse Delfi õigeks

Tallinn, 7. aprill 2021. Pressinõukogu arutas Ruber Zeppelin OÜ kaebust 3. novembril Eesti Ekspressis ja 6. detsembril venekeelses Delfis ilmunud artikli „Varastatud miljonid, tellitud mõrv ning kümnete pättide sujuv koostöö Eesti e-riigiga“ peale ja otsustas, et kumbki väljaanne ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Ukraina firma krüptoärist, mis on seotud ka Eestiga. Firma on registreeritud Tallinnas Majaka 26 aadressile, kuhu on registreeritud kümneid firmasid.

Ruber Zeppelin OÜ kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab firma kohta ebaõiget infot ja ebakohast väärtushinnangut. Kaebaja märgib, et tõele ei vasta artiklis olevad väited selle kohta, et nad müüvad soovijatele valmis ärikestasid ja jagavad pangakontosid, tankiste, tegutsemisaadresse, elamis- ja tegevuslube. Kaebaja selgitab, et Ruber Zeppelin OÜ tegeleb ettevõtete asutamisega ning osutab konsultatsioone artiklis nimetatud küsimustes.

Toimetused vastasid Pressinõukogule, et kaebaja pakub oma kodulehel aadressi- ja kontaktisiku teenust ning müüb registreeritud ettevõtteid. Samuti on kaebaja kodulehel kirjas, et teenuste hulka kuuluvad arvete avamine ja elamisloa taotlemine.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ja venekeelne Delfi ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Kaebajat puudutab mahukas artiklis vaid osa, mis tõsiseid süüdistusi ei sisalda. Kaebaja on saanud loos ka sõna oma tegevuse kommenteerimiseks.

Pressinõukogu