Pressinõukogu mõistis Ekspressi õigeks

Tallinn, 6. detsember 2023. Pressinõukogu arutas Ljudmila Budnikova kaebust 6. oktoobril Eesti Ekspressis ilmunud artikli „Vene-Eesti krüptosild / Surematu Polk, FSB loaga ärimees, sanktsioonidest hiilimine ja palju pestud raha“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Eestiga seotud krüptoäridest, mis aitavad hoiduda Venemaa sanktsioonidest.

Ljudmila Budnikova kaebas Pressinõukogule, et ajakirjanik eiras tema antud selgitusi ega näidanud ka artiklit enne avaldamist. Kaebaja leiab, et artikkel avaldab tema firma Mexc Estonia OÜ kohta valeväiteid ja loob eksitava ja kontekstist väljas oleva pildi lugejate jaoks. Kaebaja ei ole rahul, et Delfi poolt kogutud andmed kirjeldavad sanktsioonidest kõrvale hoidmist kirjutades läbisegi Mexc Estoniast ja Mexcist ilma asjaolusid välja toomata ja jättes mulje, et Venemaaga seotud võimalikes tegevustes osaleb ka Mexc Estonia. Kaebaja lisas, et see on täielikult vale faktiväide.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et kaebaja toob ise esile, et Mexc Estonia OÜ ja Mexc Global vahel on frantsiisisuhe ning kaebaja kinnitab samuti, et eksisteerib selge õiguslik seos kahe ettevõtte vahel, sest frantsiis eeldab kahe poole vahel vastavat lepingut, kus pooled on seotud konkreetsete õiguste ja kohustustega. Leht selgitas, et eksperimendi käigus ilmnes muu hulgas see, et üritades luua kasutajakontot Mexc Estonia OÜ (mexceu.com) veebilehele, ei saanud seda enam teha, sest konto oli juba loodud Mexc globaalsel veebilehel (mexc.com), mis tähendab, et kahel platvormil on sama kasutajabaas. Leht lisas, et Mexc Global on korduvalt kasutanud Eestis väljastatud tegevusluba enda tegevuse reklaamimisel ka pressiteadetes. Leht lisas, et globaalse Mexci teenus ja infrastruktuur (ka ettevõtte enda esindaja kinnitusel) on läbivalt seotud Eesti Mexci tegevusega. Lisaks on n-ö globaalne Mexc läbivalt kasutanud enda tegevuse turundamisel fakti, et Mexc Estonia OÜ omab Eestis virtuaalvääringu litsentsi. Leht selgitas, et artiklit tuleb lugeda keskmise mõistliku inimese arusaamast lähtudes ja selles viidatakse võimalusele vahetada rublad muuks valuutaks, mis on ka tõestatud. Artiklis tuuakse esile tõsiasi, et Hiina päritolu ettevõte aitab saavutada seda, mida Euroopa õigusruum üritab ära hoida ning nimetatud Hiina ettevõttel on seotud ja litsentseeritud filiaal/frantsiis Eestis.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on Mexc Estonia OÜ ja Mexc Global end avalikes kanalites sidunud ja seega on nende vahel sisuline seos olemas. Lisaks saab kaebaja artiklis ka sõna.

Pressinõukogu hinnangul ei ole artiklis sõna „filiaal“ kasutamine „frantsiisi“ asemel selline ebatäpsus, mis kvalifitseeruks ajakirjanduseetika koodeksi rikkumiseks. Tegemist on õigusliku terminiga, mis tavalugeja jaoks ei muuda fakti, et Mexc Eesti on oma tegevuses seotud Mexc Global tegevusega.

Pressinõukogu