Pressinõukogu mõistis Ekspressi õigeks

Tallinn, 8. detsember 2023. Pressinõukogu arutas Ingvar Villido kaebust Eesti Ekspressis 13. septembril ilmunud artiklite „Häbi ja alandus Lilleorus. Kauaaegsete õpilaste kaebekirjad peatasid kogukonnajuhi Ingvar Villido tegevuse joogaõpetajana“ ja „Ingvar Villido: “Minu sügav soov on olnud alati aidata ja toetada kõiki õpilasi, nii nagu ma oskan” ning 16. septembril ilmunud artikli „Kaebused, mis peatasid Villido tegevuse joogaõpetajana: “Ahelsuitsetamine, suhted naisõpilastega, alandamine” peale ning otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Ingvar Villido kaebas Pressinõukogule, et artiklid sisaldavad valeväiteid. Kaebaja ei ole rahul, et 16. septembri artiklist ei nähtu ajakirjanikku või ajakirjanikke, kes on artikli koostanud ning see jätab avalikkusele ja lugejatele mulje, et artikli koostanud ajakirjanik või ajakirjanikud soovivad oma vastutusest mööda hiilida. Kaebaja leiab, et sellega rikub leht  ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4 esimesest lausest, mille järgi ajakirjanik vastutab oma sõnade ja loomingu eest. Kaebaja hinnangul muudab artikli koostaja anonüümsus sellise vastutuse illusoorseks.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et kaebaja ei too välja, milliseid ebaõigeid väiteid artiklid sisaldasid ja seetõttu ei saa neile vastu vaielda. Leht lisas, et parima arusaamise kohaselt ei sisalda artiklid mitte ühtegi ebaõiget faktiväidet ega ka ebakohast väärtushinnangut. Ekspress on seisukohal, et eetikakoodeks ei nõua artikli autori nime mainimist ning sellisel juhul lasub vastutus väljaandel.

Pressinõukogu otsustas, et artiklitega ei rikkunud Eesti Ekspress ajakirjanduseetika koodeksit, sest Ingvar Villido ei too oma kaebuses välja konkreetseid faktivigu. Pressinõukogu hinnangul sai kaebaja sõna ja olulistele etteheidetele vastata.

Pressinõukogu