Pressinõukogu mõistis Ekspressi õigeks

Tallinn, 5. jaanuar 2022. Pressinõukogu arutas Sander Murumetsa, Tanel Sauli, Imre Annilo ja Indrek Viirpalu kaebust Eesti Ekspressis 3. novembril ilmunud artikli „Suur vitamiinisõda Viimsis: farmaatsiatehase töötajad omastasid retseptid, lõid oma firma ja üritasid populaarse brändi turult välja süüa“ peale ja otsustas, et Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, kuidas Viimsis asuva farmaatsiatehase töötajad oma töö kõrvalt firma tegid, mis hakkas tootma farmaatsiatehase toodangule sarnast spreivitamiini.

Sander Murumets, Tanel Saul, Imre Annilo ja Indrek Viirpalu kaebasid Pressinõukogule, et artikkel sisaldab ebatäpset, eksitavat ja tõendamata infot, sest jätab mulje nagu oleks nad Nordaidi kvaliteediprobleemide või PTA inspektsioonide põhjustajad ning nagu oleks tehase hollandlasest omanik nad vallandanud. Kaebajad ei ole rahul, et eraomandisse kuuluvat NorVita kaubamärgile kuuluvat tootepilti on kasutatud luba küsimata. Kaebajad leiavad, et artikkel jätab mulje, nagu oleks NorVitaga seotud isikute näol tegemist kriminaalidega. Kaebajad ei ole rahul, et nende vastuseid küsimustele ei käsitletud originaalkujul. Kaebajad peavad eksitavaks ka artikli pealkirja ja juhtlõiku.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et ajakirjanik pakkus mitme nädala jooksul kõigile NorVita asutajatele võimalust esitada oma nägemus, ent asjaosalised jätsid kirjale vastamata, keeldusid või suunasid Sander Murumetsa jutule, kelle kommentaarid ja tsitaadid artiklis on olemas. Eesti Ekspress vastas, et ei ole avaldanud ebatäpset, eksitavat või moonutatud infot. Leht kinnitas, et allikate ja tõendite usaldusväärsust on kontrollitud. Toimetus selgitas, et kuvatõmmis pärineb firma enda veebilehelt, kus ettevõte reklaamib oma tooteid avalikult. Lisaks on tooted müügil veebikaubamajades ja apteegis ning juba avalikustatud reklaammaterjali taasesitamine ajakirjanduslikult põhjendatud käsitluses ei saa kuuluda eraomandi kaitse alla. Leht märgib, et peakirjas ja juhtlõigus ei ole ajakirjaniku arvamus, vaid tegemist on kokkuvõttega farmaatsiatehase ja Nordaidi endiste ja praeguste töötajate meenutustest ja kogetust. Leht lisas, et artiklis ei väideta, nagu oleks NorVita töötajad pannud toime kuriteo.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on kaebajad saanud artiklis esitatud süüdistustele vastata. Pressinõukogu leiab, et Eesti Ekspressi poolt esitatud selgitused kinnitavad, et artikkel ei sisalda kontrollimata või eksitavat infot. Samuti ei ole eksitavad pealkiri ja juhtlõik, sest need võtavad kokku terve artikli ja põhinevad artiklis esitatud väidetele.

Pressinõukogu