Pressinõukogu mõistis Ekspressi õigeks

Tallinn, 2. jaanuar 2020. Pressinõukogu arutas Vaktsiinikahjustusega Laste Vanemate Ühingu kaebust Eesti Ekspressis 12. novembril ilmunud artikli „Vaktsiinivastsed tegid Lauri Viiknale kambaka“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Lauri Viikna visati Facebooki grupist „Ravimite ja Vaktsiinide kõrvaltoimed“ välja.

MTÜ Vaktsiinikahjustusega Laste Vanemate Ühing kaebas Pressinõukogule, et uudise pealkiri on eksitav, sest vaktsiinivastasust kui liikumist pole olemas. MTÜ märkis, et artiklis kajastatud postitus puudutas konkreetset peret, kuid Lauri Viikna võttis postituse all enamuse tähelepanust oma ebaviisakate ja ründavate kommentaaridega endale. MTÜ lisas, et Lauri Viikna ignoreeris üleskutseid oma sõnakasutust korrigeerida ja seega seati talle grupis kirjutamise piirang. MTÜ väitel Lauri Viikna postitusi lugeda saab ja seega on grupist välja viskamise väide eksitav. Kaebaja väitel on seega eksitav ka loo juhtlause. Kaebaja ei ole rahul, et neilt kommentaari ei küsitud.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et terviseamet nimetab kaebajat oma kodulehel ja Facebooki lehel vaktsiinivastasteks. Leht lisas, et kaebaja Facebooki lehel on viited filmidele ja raamatutele, mis kõik propageerivad mitte vaktsineerima lapsi ja seega on grupi nimetamine vaktsiinivastasteks asjakohane. Lehe väitel seadistas grupi administraator Lauri Viikna kasutusõigusi viisil, et tal ei olnud võimalik vestluses osaleda ega kommentaare kirjutada ja seega on õige väide, et Viikna eemaldati grupist. Eesti Ekspress selgitas, et kaebaja ei ole Facebooki grupis administraatorina nähtav ja see, et gruppi haldab kaebaja ja et grupp on MTÜga seotud, ei tule ka grupist välja.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei ole loo pealkiri ja juhtlause eksitavad, sest kirjutamispiiranguga on Lauri Viikna sisuliselt grupist välja visatud, kuna tegemist on avatud grupiga, mida saavad kõik huvilised lugeda. Ka ei pea Pressinõukogu eksitavaks grupi nimetamist „vaktsiinivastasteks“, sest terviseamet nimetab neid nii.

Pressinõukogu hinnangul kajastas leht toimunut nii, nagu see Facebooki grupis näha oli.

Pressinõukogu