Pressinõukogu mõistis Hiiu Lehe õigeks

Tallinn, 23. veebruar 2024. Pressinõukogu arutas Kärdla osavallavanema Aivar Viidiku kaebust Hiiu Lehes 29. detsembril ilmunud artikli „Arvo Haasma paneb Kärdla muusikakooli juhtimise maha“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Kärdla osavallavanem Aivar Viidik kaebas Pressinõukogule, et muusikakooli juhiga sõlmib töölepingu osavallavanem ja sellest lähtuvalt puudutavad kõik muusikakooli juhtimisega seotud küsimused ka osavalda ja osavallavanemat kui otsest juhti. Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik ei pöördunud artikli koostamisel kordagi Kärdla osavalla ja osavalla vanema poole info või selgituse saamiseks, mis puudutab muusikakooli direktori ametist lahkumist. Kaebaja leiab, et lugeja ei saanud tõest, ausat ega igakülgset infot, sest kõige olulisemat osapoolt ei ole teema käsitlemisse ega artikli koostamisse kaasatud.

Hiiu Leht vastas Pressinõukogule, et lugu räägib Arvo Haasma lahkumisest Kärdla muusikakooli juhi kohalt ja selle koostamisel on kasutatud kõige otsesemat allikat ehk Arvo Haasmat ennast. Leht selgitas, et kuna Arvo Haasma lahkus töölt omal soovil, mitte teda ei koondatud või vallandatud, siis ei ole osavald antud juhtumi kõige olulisem osapool. Leht selgitas, et artiklis räägib Arvo Haasma, miks ta kavatseb ametist lahkuda ning tunnistab sealjuures oma vigu ning sobimatust sellele tööle. Hiiu Leht lisas, et artikkel ei ole kriitiline või konfliktne: Arvo Haasma ei esita artiklis oma tööandja kohta mitte ühtegi kriitilist väidet

Pressinõukogu otsustas, et Hiiu Leht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest artiklis ei ole Aivar Viidiku kohta esitatud süüdistusi ja kuna tegemist ei ole konflikti sisaldava looga, siis ei olnud vaja talle sõna anda.

Pressinõukogu