Pressinõukogu mõistis Kuuuurija õigeks

Tallinn, 4. detsember 2020. Pressinõukogu arutas kaebust Kuuuurijas 12. oktoobril eetris olnud saatelõigu peale ja otsustas, et saade ei rikkunud head ajakirjandustava.

Saatelõik räägib konfliktist, mis järgnes tutvusele Facebooki kaudu ja lõppes ühele osapoolele töö kaotusega väidetavate alusetute ja anonüümsete süüdistuste tõttu.

Kaebaja ei olnud rahul, et saates avaldati loata tema nimi, amet ja fotod ning leidis, et teda on kujutatud saatelõigus kurjategijana. Kaebaja lisas, et saate kommentaarid on tema suhtes vägivalda ja vaenu õhutava sisuga.

Kuuuurija vastas, et kaebajaga lepiti nime avaldamine täismahus enne intervjuud kokku. Intervjuu oli toimetuse kinnitusel kaebaja vabatahtlik soov. Toimetus selgitas, et Facebooki kommentaaridele andis tuld kaebaja ise ja kutsus sellega esile vihase dialoogi teiste kommenteerijatega. Kuuuurija kinnitusel on kustutatud kõik kommentaarid, mis paluti eemaldada.

Pressinõukogu otsustas, et Kuuuurija saatelõik ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja saanud sõna ja tema nimi avaldati sellisel kujul, nagu saate toimetaja kaebajaga kokku leppis. Pressinõukogu hinnangul on saatelõigus avaldatud fotod saatelõigu sisuga kooskõlas.

Pressinõukogu