Pressinõukogu mõistis Õhtulehe õigeks

Tallinn, 9. aprill 2024. Pressinõukogu arutas Aare Pällini kaebust Õhtulehes 13. jaanuaril ilmunud artikli „”Olin täiesti šokis!” Ukrainlannat prostituudiks sõimanud ärimees visati kohvikust välja“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Aare Pällin kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab valeinfot, loob temast vale kuvandi ja talle ei anta sõna. Kaebaja ei ole rahul, et talle artiklit enne avaldamist ei tutvustatud. Kaebaja ei ole rahul, et loo juures avaldatud video on tehtud tema nõusolekuta.

Õhtuleht vastas Pressinõukogule, et kaebaja isikuandmeid video avaldamisega ei töödeldud, sest asja vastu oli avalik huvi, kuna artikkel kajastas kohvikus kaebaja algatatud konflikti. Leht lisas, et artikkel kajastab toimunut objektiivselt ega anna konflikti kohta hinnanguid. Leht pakkus kaebajale võimalust juhtunut kommenteerida. Leht leiab, et avaldatud info oli õige.

Pressinõukogu otsustas, et Õhtuleht ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Õhtuleht pakkus kaebajale võimalust kommentaariks, kuid kaebaja keeldus sellest. Seega oli loo avaldamine ilma kommentaarita põhjendatud. Pressinõukogu hinnangul oli video avaldamine põhjendatud, sest kohvikus asetleidnud konflikti puhul oli avalik huvi.

Pressinõukogu rõhutab oma otsuses, et Õhtulehel ei olnud kohustust artiklit enne avaldamist kaebajale näidata, sest ajakirjanik ei olnud seda lubanud.

Pressinõukogu