Pressinõukogu mõistis Päevalehe ja Delfi õigeks

Tallinn, 2. märts 2021. Pressinõukogu arutas Varro Vooglaiu kaebust Eesti Päevalehes ja Delfis 30. detsembril ilmunud artikli „Kuidas ehitatakse uusi SAPTK-e ja Objektiive: juhtimine Prantsusmaalt, raha Poolast“ peale ning otsustas, et väljaanded ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et SAPTK ja Objektiiv on osa ülemaailmsest fundamentaalkatoliiklikust liikumisest, mille eesmärk on kirjutada vanad kiriklikud printsiibid nüüdisaja seadustesse ja panna inimesed nende järgi elama.

SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhataja Varro Vooglaid kaebas Pressinõukogule, et Delfi artikli „Varro Vooglaiu Objektiiv on osa äärmuskatoliiklikust võrgustikust: juhtimine Prantsusmaalt, raha Poolast. Katoliku Kirik taunib inimeste vihale ässitamist“ pealkirjas kasutatud väljend „Varro Vooglaiu Objektiiv“ eksitab lugejaid, sest portaali tööd juhib peatoimetaja Markus Järvi, kelle suhtes ei ole ta ülimuslikul positsioonil. Kaebaja lisas, et artikkel ei too välja ühtegi fakti, millest võiks järeldada, nagu juhataks ta Objektiivi tööd varjatud viisil. Kaebaja ei ole rahul ka artiklis oleva väitega, nagu tauniks kirik SAPTK poolset inimeste vihale ässitamist. Kaebaja lisab, et SAPTK juhtimist Prantsusmaalt ei ole olnud ning Poolast saadud rahaline toetus jääb aastate taha. Kaebaja hinnangul jätab pealkiri eksitava mulje nagu saaks SAPTK Poolast suurt rahalist toetust. Kaebaja ei ole rahul SAPTK sildistamisega fundamentaalseks, radikaalseks, äärmuslikuks ja ultrakatoliiklikuks. S 

Eesti Päevaleht ja Delfi vastasid Pressinõukogule, et Objektiiv on SAPTKi uudisteportaal, millel puudub oma juriidiline keha ja mis töötab SAPTKi alt ning seega on Varro Vooglaid ülimuslikus positsioonis Objektiivi peatoimetaja üle. Toimetus selgitas, et artikkel ja selle pealkiri räägivad laiemalt rahvusvahelisest võrgustikust, mitte ainult ühest liikmest Eestis. See, et Objektiiv ja SAPTK on osa võrgustikust, on artiklis tõestatud. SAPTK rahalist toetamist kinnitas artiklis SAPTK hiljutine nõukogu liige Slawomir Olejniczak. Artikkel avaldab hulga uut infot, kuhu ja kui suuri summasid on TFP võrgustikus saadetud. Väljendeid „fundamentaalne, radikaalne, äärmuslik ja ultrakatoliiklik“ kasutakse loos TFP võrgustiku iseloomustamiseks.

Pressinõukogu otsustas, et artikkel ei esita SAPTKi kohta süüdistusi, lisaks on saanud Varro Vooglaid artiklis sõna. Pressinõukogu hinnangul räägivad artikkel ja selle pealkiri laiemalt rahvusvahelisest võrgustikust, mitte ainult ühest liikmest Eestis.

Pressinõukogu