Pressinõukogu mõistis Põhjaranniku õigeks

Tallinn, 2. november 2020. Pressinõukogu arutas Narva Linnavalitsuse kaebust Põhjarannikus 29. augustil ilmunud artikli „Narva ametnikele koroonakriisi aegu makstud preemiad sõid ära lasteaedade säästud“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Narva linnavalitsuse allasutuste töötajad said preemiat ajal, mil linna lasteaedadele anti korraldus kulusid kokku hoida.

Narva linnapea Aleksei Jevgrafov kaebas Pressinõukogule, et artikkel on halvustav ja loo juhtlauses on viga. Kaebaja selgitas, et artiklis on kirjas, nagu oleks ta andnud korralduse linnavalitsuse allasutuste juhtidele ja nende alluvatele preemiat maksta, kuid tegelikkuses on tal linnapeana õigused ainult linnaasutuste juhtide suhtes. Kaebaja lisas, et hallatavate asutuste töötajate suhtes teostavad tööandja õigusi hallatavate asutuste juhid.

Põhjarannik vastas Pressinõukogule, et linnapea ei vaidlusta artikli põhisõnumit, et ajal, mil Narva lasteaiad pidi kulusid kärpima, maksti linna töötajatele preemiat. Leht lisas, et pole usutav, et linnapea poleks olnud allasutuste töötajatele preemiate maksmisest teadlik.

Pressinõukogu otsustas, et Põhjarannik ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul tegi ettepaneku linnaasutuste juhtidele preemiate maksmiseks linnapea ning sellest tulenevalt ei ole tegemist eksitava infoga.

Pressinõukogu