Pressinõukogu mõistis Saarte Hääle õigeks

Tallinn, 8. juuni 2020. Pressinõukogu arutas kaebust Saarte Hääles 23. aprillil ilmunud artikli „Tõehetk: Kohus määrab täna Jaan Palule karistuse“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel kajastab Kuressaares ühele mehele saatuslikuks saanud sõnavahetust ja kohtus räägitut.

Kaebaja ei ole rahul, et teda on artiklis ebaõigesti nimetatud tunnistajaks, kuigi tegelikult oli ta kannatanu. Samuti ei ole kaebaja rahul, et teda on artiklis identifitseeritud ja tema ütlused avalikustatud. Kaebaja leiab, et temast on loodud kuvand, nagu oleks ka temal süü kuriteo toimepanemise eest.

Saarte Hääl vastas, et juriidiliselt on kaebaja puhul tõepoolest tegu kannatanuga, tunnistajaks nimetati kaebajat tavakeeles, sest ta andis uurimisel ja kohtus ütlusi sündmuse kohta, mida ta pealt nägi. Leht märkis, et kõik antud loos identifitseeritud asjaosalised on alates 9. detsembrist 2018 korduvalt varem identifitseeritud. Toimetus lisas, et kaebaja poolt kohtus antud selgitus avaldati üks-ühele, et näidata, milleni viis saatuslik sõnavahetus.

Pressinõukogu otsustas, et Saarte Hääl ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on tegemist avaliku kohtuistungi ülevaatega, kus kajastatakse eri poolte arusaamu ja öeldut.

Pressinõukogu