Pressinõukogu mõistis Virumaa Teataja õigeks

Tallinn, 8. juuli 2024. Pressinõukogu arutas Laila Taluniku kaebust Virumaa Teatajas 22. veebruaril ilmunud artiklite „Oleg Gross: kui kõrghoone otsustajatele ei sobi, siis arendust ei tule“ ja „Laila Talunik ei selgitanud, miks ta ärikeskuse detailplaneeringu väidetavatele vigadele varem tähelepanu ei juhtinud“ ning 13. mail ilmunud artikli „Suur lugu. Rakvere abilinnapea Kert Karus: kui Oleg Gross ärikeskust ei arenda, siis ei tee seda keegi” peale ning otsustas, et Virumaa Teataja ei rikkunud head ajakirjandustava.

Laila Talunik kaebas Pressinõukogule, et tema kui arhitektuurialase ekspertiisi tellija ei saanud Oleg Grossi intervjuus sõna. Kaebaja leiab, et teda on selles intervjuus laimatud. Kaebaja leiab, et artikli „Laila Talunik ei selgitanud, miks ta ärikeskuse detailplaneeringu väidetavatele vigadele varem tähelepanu ei juhtinud“ pealkiri on eksitav, sest ta vastas küsimustele. Kaebaja ei ole rahul, et 22. veebruari artiklis saab ta küll vastused anda, kuid mitte vastulauset. Kaebaja leiab, et lugu tema vastustega jätab mulje, nagu ei oleks ta aldis kommentaaridele ega oskaks sisu põhjendada. 13. mai artikli puhul ei ole kaebaja rahul, et temalt kui konflikti osapoolelt ei ole kommentaari võetud.

Virumaa Teataja vastas Pressinõukogule, et Grossi arenduse teemat on Virumaa Teataja kajastanud pikema aja vältel ja kuulanud ära erinevaid osapooli. Kaebuse esitanud endine abilinnapea, praegune volikogu liige Laila Talunik on Rakvere linna opositsioonipoliitik, kes on sõna saanud Grossi arenduse teema valguses nii arvamusküljel kui ka kommentaarideks. Virumaa Teataja selgitas, et 22. veebruaril avaldatud vastulause pealkiri ”Laila Talunik ei selgitanud, miks ta ärikeskuse detailplaneeringu väidetavatele vigadele varem tähelepanu ei juhtinud” vastab sisule, kuna konkreetsetele küsimustele jättis kaebaja vastamata: ajakirjanik küsis artiklile kaebajalt vastuseid 21. veebruari hommikul, saates meilile viis küsimust. Leht selgitas, et 13. mai intervjuus ei too intervjueeritav välja ühtki nime, ta räägib opositsiooni süüdistustest laiemalt.

Pressinõukogu otsustas, et Virumaa Teataja ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul ei ole 22. veebruaril ilmunud artiklis „Oleg Gross: kui kõrghoone otsustajatele ei sobi, siis arendust ei tule“ Laila Taluniku kohta süüdistusi esitatud, mistõttu puudus vajadus kaebajale sõna anda. Kaebaja sai oma arvamuse välja öelda samal päeval artiklis „Laila Talunik ei selgitanud, miks ta ärikeskuse detailplaneeringu väidetavatele vigadele varem tähelepanu ei juhtinud“. 13. mai artiklis ei ole kaebajat nimeliselt mainitud.

Pressinõukogu