Pressinõukogu mõistis Virumaa Teataja õigeks

Tallinn, 1. aprill 2022. Pressinõukogu arutas Edmar Tuule kaebust Virumaa Teatajas 12. veebruaril ilmunud artikli „Heili Pihlakust saab Tapa valla kultuurikeskuse juht“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Tapa vallavalitsuse komisjon valis kultuurikeskuse juhiks Heili Pihlaku. Loos on kirjas, et Heili Pihlak oli kaua aega linna kultuurikoja juht, kuid lahkus kaks aastat tagasi omal soovil ametist. Leht väidab, et lahkumise tagamaaks oli lahkheli Edmar Tuulega.

Edmar Tuul kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab tema kohta kriitilist materjali, kuid sõna talle ei antud. Kaebaja leiab, et tegemist on oletusega, et Heili Pihlak lahkus lahkheli tõttu temaga. Kaebaja märgib, et lahkheli tõttu lahkumine ei vasta tõele ning toimetus ei ole info tõesust kontrollinud.

Virumaa Teataja vastas Pressinõukogule, et Edmar Tuul pöördus toimetuse poole palvega vaidlusalune lause eemaldada ning ajakirjanik tegi seda samal päeval. Leht selgitas, et toimetus on antud teemat varem kajastanud ja konflikte on tunnistanud erinevad osapooled.

Pressinõukogu otsustas, et Virumaa Teataja ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest toimetus oli kaebaja soovil eemaldanud artiklist vaidlusaluse lause juba enne kaebuse esitamist. Pressinõukogu hinnangul sai probleem sellega lahendatud.

Pressinõukogu