Pressinõukogu mullustest otsustest olid ülekaalus õigeksmõistvad

Tallinn, 16. jaanuar 2020. Pressinõukogu tegi eelmisel aastal 73 otsusest enam kui pooltel juhtudel õigeksmõistva otsuse, mis näitab, et toimetused peavad ajakirjanduseetika reeglitest kinni.

2019. aastal tegi Pressinõukogu 73 otsust, neist 47 olid õigeksmõistvad.

Taunivaid otsuseid tegi Pressinõukogu eelmisel aastal 26. Taunivate otsuste puhul oli levinuimaks rikkumiseks ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4. vastu eksimine. See punkt näeb ette, et ajakirjanik vastutab oma sõnade ja loomingu eest ning ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Samuti oli sagedane punkti 4.1. rikkumine, mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad ning uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel infol. Palju oli rikkumisi ka ajakirjanduseetika koodeksi punkt 4.11. vastu, mis näeb ette, et fotod, pildiallkirjad, pealkirjad, juhtlaused ega saatetutvustused ei või auditooriumi eksitada.

„Paljud Pressinõukogusse jõudnud kaebused puudutasid vähemolulisi detaile, mis kvalifitseeruvad eetikakoodeksi järgi rikkumiseks, aga ei ole teema käsitlemise kontekstis tavalugeja jaoks määrava tähtsusega,“ ütles Pressinõukogu esimees Gunnar Siiner. „Seega saab aastale tagasi vaadates öelda, et toimetused on keeruliste teemade käsitlemisel üldjoontes heal tasemel.“

Pressinõukogu lõpetas mullu kuue kaebuse menetluse eelmenetluse või kokkuleppe käigus. Tagasi võeti või lükati kokku viis kaebust. 31. detsembri seisuga oli Pressinõukogu menetluses 11 kaebust, mis saavad otsuse alanud aastal.

Kaebuste arv on viimastel aastatel püsinud stabiilne: 2016. aastal sai Pressinõukogu 84, aasta hiljem 87, 2018. aastal 84 ja mullu 82 kaebust.

Pressinõukogu on ajakirjanduse eneseregulatsiooni organ, mis pakub lugejatele, kuulajatele ja vaatajatele võimaluse leida meediaga vastuollu sattunult kohtuväliseid lahendusi.

Pressinõukogu esimees on Saarte Hääle väljaandja ja peatoimetaja Gunnar Siiner ja  aseesimees on Riigikontrolli nõunik Toomas Mattson. Pressinõukogu liikmed on advokaadibüroo Cobalt vandeadvokaat Viive Kaur, Postimehe peatoimetaja asetäitja Aivar Reinap, Äripäeva uuriva toimetuse ajakirjanik Koit Brinkmann, ettevõtja Kristel Voltenberg, kirjanik Jaak Jõerüüt, Ekspress Grupi uuriva ajakirjanduse juht Tarmo Vahter, Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov ning Eesti Rahvusringhäälingu veebiuudiste ja portaalide juht Urmet Kook.

Eesti Meediaettevõtete Liit/Pressinõukogu